Nyttig funksjonalitet i digital postkasse

Visste du at Digital postkasse tilbyr flere verdiøkende tjenester som dere kan ta i bruk? Meldingstypene Bevis og Lenke utenfor brev har bruksområde som kan være relevante for mange offentlige virksomheter.

20. mai 2022

Bevis-løsning i postkassen

Meldingstypen Bevis legger til rette for at offentlige virksomheter kan sende bevis digitalt til innbyggerenes digitale postkasser.

Bevis-løsningen gjør at innbyggerne får samlet sine bevis ett sted, og de kan enkelt nå denne fra sin mobiltelefon. Bevis kan også tilpasses virksomhetens behov, for eksempel behov for gyldighetskontroll.

Statens vegvesen bruker denne funksjonaliteten for å utstede øvelseskjøringsbevis. Innbygger får enkelt og raskt tilgang til beviset gjennom appen til sin valgte postkasseleverandør. Under kan du se en humoristisk vinkling på deres bruk av bevis-løsningen.

Kampanjevideo: Skaff deg digital postkasse - få kursbevis for trafikalt grunnkurs fra Statens vegvesen.

Lenke utenfor brev

"Lenke utenfor brev"-funksjonaliteten legger til rette for samspill med virksomhetenes egne tjenester. Meldingstypen kan også brukes for å trigge handlinger i kontekst av innholdet i dokumentet.

Her er det flere eksempler på gode bruksområde. Dersom din virksomhet sender et dokument som inngår i en sak, kan lenke utenfor brev ta innbyggeren over til virksomhetens "Min side" eller lignende som kan inneholde alle dokument. Et annet eksempel kan være at en virksomhet ønsker at innbygger skal gjennomføre en handling selv. Dette kan være søknad om barnehageplass, legetime eller annet. Da kan brevet inneholde en knapp som tar innbygger til et skjema for bestilling.

Ved bruk av "single sign on" trenger ikke innbygger å logge inn flere ganger, og det vil være en sømløs og god brukeropplevelse for innbygger.

bilde av digipost sin innboks