Integrasjons- og sikkerhetsforum 2021

Onsdag 8. desember ble Integrasjons- og sikkerhetsforum avholdt. Det var heldigitalt - og gratis.

Integrasjons- og sikkerhetsforum er et årlig arrangement som er teknisk rettet mot kunder av fellesløsningene og deres leverandører.

Årets forum fokuserer på ID-porten, eFormidling, Digital postkasse til innbygger, IT-sikkerhet og Altinn.

Det var konkurranse under forumet!

Spørsmål i dagens konkurranse var:
Kva var namnet på den første tenesta i ID-porten?

Rett svar: MinSide

Det var nok eit litt vanskeleg spørsmål, for vi har ikkje motteke rett svar på konkurransen.
Vi har difor trekt ein vinnar blant dei som sende inn spørsmål i Sli.do før pausen.

Vi gratulerar Dag Sperling! Vi tek kontakt for å avtale levering av premie.

Program

10:00 Velkommen
Olav Skarsbø er programleder for dagen og ønsker velkommen.

ID-porten blir ny!
Om ca ett år lanserer vi en helt ny ID-porten - nykodet fra bunn som kjører på moderne skyplattform. Hør hvordan det går med moderniseringsprosjektet vårt og hvilke konsekvenser overgangen vil få for dine integrasjoner. Vi skal også dele litt erfaringer med årets sideprosjekt hvor vi laget «ID-porten utland» som koronatiltak, samt piloten vi nå skal kjøre på «Ansattporten». Til slutt får du høre om hvordan moderniseringsprosjektet påverkar MinID, som mister pinkodene sine, men får app-innlogging tilbake.
Medvirkende: Jørgen Binningsbø og Vivian Atterås, Digitale fellesløsninger Digdir

Ca 10:50 status.digdir.no
Status Digdir gir tilgang til øyeblikkstatus og driftsmeldinger for en rekke av Digdirs fellesløsninger. Vi går gjennom web-løsningen og viser mulighetene en har gjennom integrasjon mot Slack og bruk av webhook.
Medvirkende: Thor Kristian Sortevik, Digitale fellesløsninger Digdir

Ca 10:55 Pause

11:15 Styring av tilgang gjennom roller og rettigheter i Altinn
Altinn Autorisasjon benyttes for styring av tilgang til tjenester både i og utenfor Altinn. Vi forklarer hvordan roller og rettigheter benyttes til dette og hvordan denne mekanismen også kan brukes til styre tilgang til særlig sensitiv post til virksomheter. Vi vil særlig komme inn på hvilke vurderinger vi har gjort som ligger til grunn for løsning som er valgt.
Medvirkende: Siv Therese Aglen, Altinn, Digdir

11:30 Digital postkasse - Ny transportinfrastruktur
Ny transportinfrastruktur for fellesløsningen Digital postkasse baseres på Peppol og CEF eDelivery. Vi ser på konseptet og bakgrunn for løsningsvalg, vi ser på revidert meldingsformat og transportformat, og vi ser på hvordan virksomheter kan integrere tjenester som skal sende digital post til innbyggere (DPI-meldinger).
Medvirkende: Sture Førre og Morten André Hansen, Digitale fellesløsninger Digdir

11:45 Automatisk oppdatering av integrasjonspunktet i eFormidling
Digdir/eFormidling har lenge hatt en plan om å lansere en komponent som kan hjelpe brukerne å holde integrasjonspunktene sine oppdaterte. Løsningen er nå lansert og tilgjengelig. Ta fram stjernekikkerten og bli med på en reise i KOSMOS (kontinuerlige oppdateringer for meldingsutveksling i offentlig sektor)!
Medvirkende: Johannes Molland og Jørn-Are Flaten, Digitale fellesløsninger Digdir

12:00 Hvem truer oss?
Et innblikk i økosystemet og strukturen bak avanserte trusselaktører.
Medvirkende: Raymond Hagen, Altinn, Digdir

12:15 Oppsummering og takk for i dag

Olav Skarsbø og Sture Førre inviterer til Integrasjons- og sikkerhetsforum 8. desember!