Hopp til hovedinnhold

Modernisering av Altinn

Altinn skal moderniseres for å sikre brukervennlige, sikre og kostnadseffektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

  Hvorfor moderniserer vi Altinn?

  Altinn er en viktig fellesløsning for digital dialog mellom næringsliv, privatpersoner og offentlige etater. Altinn II ble lansert i 2010, og har nå utdatert teknologi. Det er nødvendig å modernisere plattformen for å ivareta krav til sikkerhet, regulatoriske rammebetingelser, etterlevelse av personvern og krav til GDPR og tjenesteeiernes funksjonelle behov.

  Digdir skal etablere en ny plattform med tilsvarende funksjonalitet som på Altinn II slik at tjenester som benytter Altinn i dag kan reetableres på ny plattform innen juni 2026. Ny og modernisert arkitektur sørger for at offentlig virksomheter kan samhandle digitalt, og at de har tilgang til nødvendig fellesfunksjonalitet på en mer fleksibel plattform enn tidligere.

  Mål for prosjektet

  Altinn skal legge til rette for digital transformasjon og at samfunnet har effektive, kostnadsbesparande, sikre og funksjonelle fellesløsninger som legger til rette for informasjonsutveksling og datadeling i digitale økosystemer. Dette gir en enklere hverdag og mer brukervennlige tjenester for næringsliv, innbyggere og offentlig sektor.

  • Altinn 3 gir tilgang til en kostnadseffektiv plattform med separate og fleksible produkt av relevant funksjonalitet som forenkler samhandling med innbygger og næringsliv
  • Effektivitet for privat næringsliv: Privat næringsliv og privatpersoner sikres enkel samhandling med offentlig sektor og enklere verdiskapning
  • Sikkerhet og regulatoriske krav: Altinn 3 ivaretar sikkerhet og regulatoriske krav
  • Funksjonalitet og fleksibilitet: Det offentlige og næringsliv får tilgang til en plattform som kan tilpasses virksomhetenes kapasitets-, ytelses- og tjenestebehov som styrker brukerorienteringen.

  Hvordan skal vi gjøre det?

  Modernisering av Altinn består av en rekke aktiviteter og tiltak.

  Tiltak Beskrivelse
  Videreutvikling av tjenesteutviklingsløsningen Altinn Studio
  • Nødvendig funksjonalitet for reetablering av Altinn II tjenester i Altinn 3
  • Videreutvikling av Altinn Studio der tjenesteeiere kan utvikle og kjøre digitale skjematjenester.
  Reetablering og flytting av skjematjenester
  • Reetablering av ca 350 skjematjenester
  • Støtte og gi bistand til tjenesteutvikling for tjenesteeiere uten egen utviklingskapasitet.
  Autorisasjon
  • Etablering av frittstående løsning for autorisasjon, tilgangsstyring og tilgangskontroll i Altinn 3.
  Arbeidsflate for private og næringsliv
  • Etablere en felles arbeidsflate som dekker behovene for digital dialog mellom innbyggere, virksomheter og organisasjoner og offentlig etater.
  Formidlingstjeneste
  • Utvikle en tjeneste for å sende store dokument eller store datamengder på en trygg og effektiv måte.
  Meldingstjeneste
  • Utvikle en tjeneste som dekker behov for sikker digital dialog fra offentlig sektor til virksomheter, organisasjoner og innbyggere.
  Varsling
  • Utvikle en tjeneste som gir tjenesteeiere mulighet til å sende en kort melding (varsel) til en aktør i Altinn om en hendelse.
  Dialogporten
  • Utvikle en løsning som gir oversikt over offentlige tjenester på ett sted. Dette gjør at innbyggere og næringsliv fortsatt skal forholde seg til én arbeidsflate uavhengig av underliggende tjenesteplattform

  Foreløpig tids- og milepælsplan

  Tidsplan for prosjektet inneholder fremdriftsplan med oversikt over de viktigste aktiviteter og milepæler.

  Milepælsplan er en ren aggregering og strukturering av roadmap, basert på estimat fra team og produkteiere. En del av tiltakene er i tidlig fase, der det knyttes det stor usikkerhet til estimater og tidspunkter. Prosjektet har flere tiltak som du finner beskrevet lengre opp på siden.

  oversikt over milepæler i prosjektet

  Hvordan blir du påvirket, og hva må du gjøre?

  Overgang til Altinn 3 vil få konsekvenser for alle som bruker Altinn. Digitaliseringsdirektoratet har derfor etablert et prosjekt for å ivareta tjenesteeiere, systemleverandører og sluttbrukere, for å sikre en ryddig og oversiktlig overgang.

  Disse sidene er under utvikling og vil oppdateres jevnlig.

  Kontaktpunkt

  Altinn servicedesk

  Sol Daler Stafsnes

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 97165858

  Trude Hallseth Arnes

  Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 97 69 37 94