Hopp til hovedinnhold

Modernisering av Altinn

Dagens Altinn fylte nettopp 20 år og teknologien plattformen er bygd på er gått ut på dato. Etter lang og tro tjeneste vil lyset i det som kalles Altinn II-plattformen derfor bli slukket i juni 2026. Innen den tid må alle virksomheter som bruker Altinn til å levere tjenester forlate «gamle» Altinn, og ha reetablert tjenestene sine på en ny og moderne utgave av plattformen.

  Hva er Altinn?

  Altinn er en samfunnskritisk, nasjonal fellesløsning for digital dialog mellom næringsliv, personer og offentlige etater. Uten Altinn stopper Norge: 500 etater, fylkeskommuner og samarbeidspartnere bruker Altinn til å levere helt nødvendige tjenester som vi som innbyggere og de fleste bedrifter er avhengige av, og næringslivet sender årlig over 94 millioner meldinger og skjema i Altinn.

  Hvorfor moderniserer vi Altinn?

  Teknologien dagens Altinn er bygd på er utdatert.

  Dagens teknologi

  • vil kunne gjøre Altinn sårbar for sikkerhetsangrep. Etter juni 2026 vil det ikke være mulig å få support og sikkerhetsoppdateringer på programvaren deler av plattformen og mange av tjenestene er bygget på. Det gjør sikkerhetsrisikoen ved å fortsette på dagens plattform uforsvarlig høy.
  • gjør det ressurskrevende og vanskelig å vedlikeholde plattformen og holde tjenestene stabile
  • gjør det umulig å støtte EUs krav til universell utforming (WAD-direktivet)
  • gjør det umulig å oppfylle EUs krav til personvern (GDPR-reglene)
  • gjør Altinn mindre relevant for mange tjenesteeiere fordi teknologien er for lite fleksibel og står i veien for innovasjon.

  Hvordan blir du påvirket, og hva må du gjøre?

  Overgang til Altinn 3 vil få konsekvenser for alle som bruker Altinn. Digitaliseringsdirektoratet har derfor etablert et prosjekt for å ivareta tjenesteeiere, systemleverandører og sluttbrukere, for å sikre en ryddig og oversiktlig overgang.

  Disse sidene er under utvikling og vil oppdateres jevnlig.

  Fordeler med nye Altinn

  Den aller viktigste årsaken til at vi trenger en ny versjon av Altinn er sikkerheten.

  Men den nye plattformen har også mange andre fordeler:

  • den vil være brukervennlig og enkel å vedlikeholde og videreutvikle, og dermed legge til rette for innovasjon.
  • den vil bestå av flere selvstendige produkter som gjør at tjenesteeierne kan velge akkurat det de har bruk for, og droppe resten.
  • den vil legge til rette for gjenbruk og «samskaping»: Ved hjelp av enkel og åpen kode kan tjenesteeierne selv bygge nye skjema og tjenester – og deretter dele dem med andre, som da slipper å starte på ny når de trenger en lik eller lignede tjeneste. Det vil særlig være en fordel for mindre virksomheter, som ikke har store, egne utviklingsavdelinger – og det er bedre bruk av offentlige midler fordi flere ikke trenger å bruke ressurser på å utvikle nesten like tjenester.
  Tiltak Beskrivelse
  Videreutvikling av tjenesteutviklingsløsningen Altinn Studio
  • Nødvendig funksjonalitet for reetablering av Altinn II tjenester i Altinn 3
  • Videreutvikling av Altinn Studio der tjenesteeiere kan utvikle og kjøre digitale skjematjenester.
  Reetablering og flytting av skjematjenester
  • Reetablering av ca 350 skjematjenester
  • Støtte og gi bistand til tjenesteutvikling for tjenesteeiere uten egen utviklingskapasitet.
  Autorisasjon
  • Etablering av frittstående løsning for autorisasjon, tilgangsstyring og tilgangskontroll i Altinn 3.
  Arbeidsflate for private og næringsliv
  • Etablere en felles arbeidsflate som dekker behovene for digital dialog mellom innbyggere, virksomheter og organisasjoner og offentlig etater.
  Formidlingstjeneste
  • Utvikle en tjeneste for å sende store dokument eller store datamengder på en trygg og effektiv måte.
  Meldingstjeneste
  • Utvikle en tjeneste som dekker behov for sikker digital dialog fra offentlig sektor til virksomheter, organisasjoner og innbyggere.
  Varsling
  • Utvikle en tjeneste som gir tjenesteeiere mulighet til å sende en kort melding (varsel) til en aktør i Altinn om en hendelse.
  Dialogporten
  • Utvikle en løsning som gir oversikt over offentlige tjenester på ett sted. Dette gjør at innbyggere og næringsliv fortsatt skal forholde seg til én arbeidsflate uavhengig av underliggende tjenesteplattform

  Foreløpig tids- og milepælsplan

  Tidsplan for prosjektet inneholder fremdriftsplan med oversikt over de viktigste aktiviteter og milepæler.

  Milepælsplan er en ren aggregering og strukturering av roadmap, basert på estimat fra team og produkteiere. En del av tiltakene er i tidlig fase, der det knyttes det stor usikkerhet til estimater og tidspunkter. Prosjektet har flere tiltak som du finner beskrevet lengre opp på siden.

  Milepælsplan som viser viktige leveranser i forbindelse med moderniseringen av Altinn.
  Overordnet fremdriftsplan og kritiske milepæler for moderniseringsprosjektet. Oppdatert 19. mars 2024.

  Finansiering

  Innplassering og kostnad for eksisterende tjenesteeiere, med sju prosent økning per år, er fryst fra 2024 til og med 2026. Dette for å gi tjenesteeierne forutsigbarhet i overgangen fra Altinn ll til Altinn 3, og for å sikre finansiering til drift og forvaltning av Altinn ll og Altinn 3.

  Klikk her for å finne informasjon om finansiering i programperioden.

  Webinar mot sluttbrukersystem/leverandører

  I forbindelse med moderniseringen av Altinn lager vi en serie med webinar mot sluttbrukersystem/leverandører.

  Omleggingen i sluttbrukersystemene er en løpende prosess i hele programperioden. Vi holder derfor regelmessige webinar for å gi informasjon om fremdriften i prosessen, og for å åpne for dialog med relevante leverandører av sluttbrukersystem.

  Kontaktpunkt

  Altinn servicedesk

  Sol Daler Stafsnes

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 97165858

  Trude Hallseth Arnes

  Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 97 69 37 94