Ny kostnadsmodell for digital post til virksomhet (DPV)

DPV blir nå et eget kapittel i bruksvilkårene og vil få en transaksjonskostnad fra 1. januar 2022. 

14. des 2021

Virksomhetene kan nå sende ubegrenset antall meldinger uten å inngå samarbeidsavtale med Altinn.

Kostnad

Kostnadsmodellen for DPV vil nå være transaksjonsbasert og pris per melding er 0,85 kroner eks. mva. i 2022.

Kostnad for SMS-varsling er i snitt 0,32 kroner eks. mva. Merk at varsling ut over 160 tegn vil generere flere SMS.

Faktura vil bli sendt månedlig.