Sikre og trygge løsninger i en krevende tid

I etterkant av Russland sin invasjon av Ukraina har det vært stort fokus på økt risiko for cyberangrep mot europeiske og norske stater. Dette er noe Digitaliseringsdirektoratet kontinuerlig har sterkt fokus på, og her kan du lese litt om hvordan vi jobber for å kunne levere sikre løsninger.

Bilde av ein  pc og telefon med kjetting rundt.

Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringa sitt fremste verktøy for raskere og mer samordna digitalisering av samfunnet. En av våre hovedfunksjoner er drift og forvaltning av fellesløsninger som benyttes av mange. Avdeling for fellesløsninger følger med på den utenrikspolitiske situasjonen dag for dag. Vi mottar rapporter og varsler fra mellom annet NCSC og andre samarbeidspartnere.

Våre avtaler med leverandører har krav basert på anerkjente standarder for å sikre stabil og sikker drift. Da situasjonen tilspisset seg og vi anså at en væpnet konflikt kunne bli en realitet, samlet avdeling for fellesløsninger representanter for de ulike seksjonen for å vurdere tiltak rundt våre fellesløsninger. Konklusjonen var at de tiltak som er innført og iverksatt er tilstrekkelige.

Som følge av at vi samtidig med konflikten var på vei inn i en høyvolumsperiode med skattemeldingen, har vi hatt fokus på håndtering av hendelser etter vedtatte prosesser. Våre beredskapsplaner er øvd og kjent.

Når det gjelder egen drift, har det blitt gjort et omfattende arbeid med å bygge en sikker plattform for våre medarbeidere fra dag 1. Alt fra nettverksarkitektur, sonesikring, IPS samt avansert trusselbeskyttelse, er på plass på klienter og servere. Våre endepunkt mot internett dekkes av varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) samt Allvis NOR. Vi reviderer vår drift etter NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet årlig med tanke på kontinuerlig forbedring.

Ved å bygge stein på stein over tid kan vi i dag levere fellesløsninger med høy kvalitet og driftssikkerhet. Samtidig ivaretar vi Digitaliseringsdirektoratets evne til å utvikle og forvalte fellesløsningen sammen med sine andre forvaltningsoppgaver, uavhengig av den geopolitiske situasjon.