Ordinærdrift - ID-porten SAML - Leveranse J

Vi kjem tilbake med meir informasjon.