Hopp til hovedinnhold

Dette er Data.altinn.no

Data.altinn.no er laget for å kunne forenkle utveksling av informasjon mellom ulike virksomheter og det offentlige, med et formål om å gjenbruke informasjon som det offentlige allerede har.

Produktfilm om Data.altinn.no

Slik fungerer Data.altinn.no

Data.altinn.no gjør det enkelt å komme i gang med datadeling både for datakilder og konsumenter. Gjennom et enkelt, generisk API kan ulike datasett utveksles på en måte som sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Ved hjelp av autorisasjonsløsningen i Altinn eller hjemmel vil ønsket informasjon kunne hentes direkte fra datakilden. Når et samtykke er gitt kan det hentes en datapakke som inneholder en sammenstilling av den etterspurte informasjonen fra èn eller flere datakilder. Løsningen kan sette sammen og minimere dataene etter både konsument og tilbyders ønsker.

Data.altinn.no tilbyr dataminimering og skreddersøm for ulike caser, ved at datasettene kan defineres og eksponeres i mange varianter – alt etter hva som passer konsument og tilbyder best.