Samarbeidsportalen er den primære informasjons- og varslingskanalen fra Digitaliseringsdirektoratet om samarbeidet rundt de digitale fellesløsningene. Digitaliseringsdirektoratet forvalter og drifter samarbeidsportalen.

Om Samarbeidsportalen

Samarbeidsportalen er den primære informasjons- og varslingskanalen fra Digitaliseringsdirektoratet om samarbeidet rundt de digitale fellesløsningene. Digitaliseringsdirektoratet forvalter og drifter samarbeidsportalen.