Hopp til hovudinnhald

Ta i bruk Kontaktregisteret

Offentlege verksemder, og verksemder som utfører oppgåver på vegne av, og som heilt eller delvis er finansiert av det offentlege kan ta i bruk Kontaktregisteret.

Kunde = verksemd som skal ta i bruk Kontaktregisteret

Digdir = Digitaliseringsdirektoratet

Illustrere Steg 1 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarleg
1.1Fyll ut og send informasjonsskjema til DigidirKunde
1.2Opprett kunde i samarbeidsportalenDigdir
1.3

Les og signer Bruksvilkår for Digdir sine digitale fellesløysingar

Les retningslinjer for bruk av kontaktregisteret

Kunde
1.4Gjennomføre risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS)Kunde
1.5

Bestill verksemdsertifikat - eit til bruk i produksjon og eit til bruk i test
- Verksemdssertifikat sikrar datatrafikken mellom verksemda sine IT-system og Digitaliseringsdirektoratet sine fellesløysingar. Verksemdsertifikat kan bestillast frå Buypass eller Comfides

Bruker de ein databehandlar som signerer og sender post på vegne av dykk er det dykkar databehandlar som må skaffe verksemdsertifikat

Kunde
1.6Utvikling og tilpassing i eigne systemKunde
Illustrere Steg 2 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarleg
2.1Opprett KRR-klient i testmiljøet (VER2)Kunde
2.2Sett opp førespurnad mot KRRKunde
2.3Slå opp på testbrukararKunde
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarleg
3.1Personen med rolla "hovedadministrator" i Altinn, loggar inn på Altinn.no og delegerer tilgang til "Selvbetjening av integrasjoner" til den som skal opprette integrasjon.
3.1Opprett KRR-klient i produksjonsmiljøetKunde
3.2Sett opp førespurnad mot KRRKunde
3.3Verifiser at oppslaget fungerer i produksjonKunde
3.4Registrer og vedlikehald varslingspunktKunde
3.5Oppdater verksemdsertifikat når det nærmar seg utløpsdatoKunde
3.6Vurder og dokumenter bruken av kontaktregisteretKunde

Kontakt

Servicedesk