Hopp til hovudinnhald

Ta i bruk Kontaktregisteret

Offentlege verksemder, og verksemder som utfører oppgåver på vegne av, og som heilt eller delvis er finansiert av det offentlege kan ta i bruk Kontaktregisteret.

Kunde = verksemd som skal ta i bruk Kontaktregisteret

Digdir = Digitaliseringsdirektoratet

Illustrere Steg 1 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
1.1 Fyll ut og send informasjonsskjema til Digidir Kunde
1.2 Opprett kunde i samarbeidsportalen Digdir
1.3

Les og signer Bruksvilkår for Digdir sine digitale fellesløysingar

Les retningslinjer for bruk av kontaktregisteret

Kunde
1.4 Gjennomføre risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) Kunde
1.5

Bestill verksemdsertifikat - eit til bruk i produksjon og eit til bruk i test
- Verksemdssertifikat sikrar datatrafikken mellom verksemda sine IT-system og Digitaliseringsdirektoratet sine fellesløysingar. Verksemdsertifikat kan bestillast frå Buypass eller Comfides

Brukar de ein datahandsamar som signerar og sender post på vegne av dykk er det dykkar datahandsamar som må skaffe verksemdsertifikat

Kunde
1.6 Utvikling og tilpassing i eigne system Kunde
Illustrere Steg 2 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
2.1 Opprett KRR-klient i testmiljøet (VER2) Kunde
2.2 Sett opp førespurnad mot KRR Kunde
2.3 Slå opp på testbrukarar Kunde
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
3.1 Personen med rolla "hovedadministrator" i Altinn, loggar inn på Altinn.no og delegerar tilgang til "Selvbetjening av integrasjoner" til den som skal opprette integrasjon.
3.1

Opprett KRR-klient i produksjonsmiljøet

Kunde
3.2 Sett opp førespurnad mot KRR Kunde
3.3 Verifiser at oppslaget fungerar i produksjon Kunde
3.4 Registrer og vedlikehald varslingspunkt Kunde
3.5 Oppdater verksemdsertifikat når det nærmar seg utløpsdato Kunde
3.6 Vurder og dokumenter bruken av kontaktregisteret Kunde

Kontakt

Servicedesk