Hopp til hovedinnhold

Dette er ELMA

Elektronisk mottakaradresseregister (ELMA) er et norsk register over foretak som tar i mot dokumentformat innen et av Peppol-domenene.

Hvorfor ELMA?

 • ELMA er pålagt å bruke for statlige virksomheter og foretak

 • Avsender trenger ikke å be mottaker om tillatelse til å sende dokument. Dermed blir det raskere og enklere for avsender å nå flere mottakere.

 • Aksesspunktene har en standard måte å sette opp sitt grensesnitt mot andre aksesspunkt

Forutsetninger for bruk

 • Alle foretak som vil ta imot EHF-dokument må være registrert i ELMA eller en annen Service Metadata Publisher (SMP). For at du som avsender skal kunne sende et dokument må også mottaker være registrert i ELMA.
 • Mottakere som er registrert i ELMA må ta imot dokument fra alle avsendere.
 • Avsender forplikter seg til å sende i standardformat og versjonen som er ført opp i ELMA.
 • Det er aksesspunktleverandøren som registrerer mottakere i ELMA.
 • For å bli registrert i ELMA må fakturasystemet støtte Elektronisk Handlesformat (EHF) og PEPPOL BIS (PEPPOL Business Interoperability Specification)
 • Du må ha en leverandør som kan registrere din organisasjon i ELMA og PEPPOL BIS

For valg av leverandør er det to muligheter:

 1. Bytte til fakturasystem som støtter EHF eller slå på funksjonalitet for EHF i ditt fakturasystem. Se oversikt over fakturasystemer/ERP-systemer som støtter EHF. Dersom du er usikker på om ditt system støtter EHF kan du kontakte din leverandør.

 2. Direkte integrasjon med en leverandør av aksesspunkttjenester. Se liste med aksesspunkter for EHF- og BIS-format i Norge. Om du er usikker på om din organisasjon allerede er registrert, se oversikt over mottakere.

Slik fungerer ELMA

Illustrasjon av hvordan ELMA fungerer

ELMA er basert på firehjørnersmodellen, hvor avsenders og mottakers systemer kommuniserer via hver sine aksesspunktløsninger.

4 - Avsender sender melding med dokument via innleveringstjeneste til sitt aksesspunkt.

3 - Aksesspunktet til avsender gjør oppslag i Service Metadata Locator (SML) for å finne rett SMP. ELMA er SMP for Norge. Oppslaget gir informasjon om mottaker sin dokumenttype, profil og aksesspunkt.

2 - Aksesspunktet til mottaker mottar meldingen

1 - Mottaker mottar melding med dokumentet

ELMA inneholder adresse til foretakets valgte aksesspunkt, og hvilke type dokument mottakeren kan ta imot, som for eksempel faktura, ordre, kataloger og tilbud. Selve sendingen skjer via Peppol infrastruktur, som er en standardisert måte å sende for eksempel fakturaer på til offentlig sektor.