Hopp til hovedinnhold

Dette er eInnsyn

En løsning som gjør offentlig forvaltning åpen og tilgjengelig for innbyggeren.

Hvorfor eInnsyn?

  • eInnsyn er en felles publiseringstjeneste og innsynsløsning for hele offentlig sektor.
  • Ved bruk av eInnsyn etterlever offentlige virksomheter politiske føringer og øker graden av digitalisering. Alle innbyggere har tilgang til å søke og bestille innsyn i dokumenter.
  • eInnsyn legger til rette for en åpen og transparent forvaltning.
  • På eInnsyn kan journalførte dokumenter publiseres i fulltekst, noe som kan redusere tiden virksomheten bruker på å behandle innsynskrav.
  • eInnsyn gir en enkel og effektiv behandling av innsynskrav.

Hvem skal bruke eInnsyn?

eInnsyn publiserer postjournaler fra statlige, kommunale og fylkeskommunale organ, i tillegg til informasjon om møter og utvalg i fylkeskommunale og kommunale organ.

Det er offentlighetsforskriftens § 6 som regulerer hvilke statlige virksomheter som skal levere journaler til eInnsyn. Forskriftshjemmelen til offentligloven § 6 har ikke trådd i kraft, men digitaliseringsrundskrivet legger til grunn at eInnsyn er obligatorisk for statlige virksomheter. Som hovedregel gjelder dette alle departement, Statsministerens kontor, fylkesmennene (Statsforvalterene) og alle direktorater og tilsyn som har hele landet som virkeområde. I tvilstilfeller er det overliggende departement som avgjør om underliggende virksomhet skal levere journaler til eInnsyn.

Slik fungerer eInnsyn

Illustrasjon av hvordan eInnsyn fungerer

Virksomheter som bruker løsningen leverer regelmessig en offentlig journal til eInnsyn. I tillegg til journalen kan virksomheter velge å publisere dokumenter i fulltekst. Fulltekstpubliserte dokumenter ligger fritt tilgjengelig for alle og kan leses uten at det bes om innsyn.

På eInnsyn kan innbyggere og journalister fritt søke i arkivført post og dokumenter i journalene. Søket er gratis og kan gjøres anonymt. Registrerer du deg som bruker kan du lagre søk og abonnere på nye treff. Du kan få tilsendt siste nytt om saker til din mobiltelefon.

Bestiller du innsyn i et dokument sendes bestillingen til den ansvarlige virksomheten. Du får svar på din e-post når innsynskravet er ferdig behandlet, det tar vanligvis 1-3 virkedager.