Hopp til hovudinnhald

Ta i bruk ID-porten

Kunde = verksemd som skal ta i bruk ID-porten

Digdir = Digitaliseringsdirektoratet

Illustrere Steg 1 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarleg
1.1Fyll ut og send informasjonsskjema til Digdir Kunde
1.2Opprett tilgang til samarbeidsportalenDigdir
1.3Les og signer Bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsningerKunde
1.4Gjer ei risikovurdering (ROS) og fastsette tryggleiksnivå på kvar einskild teneste som skal knytast til ID-portenKunde
1.5Opprett brukarar i samarbeidsportalen som gjev tilgang til sjølvbeteningsløysingaKunde
Illustrere Steg 2 av 3 for å ta i bruk løysinga
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarleg
3.1Personen med rolla "hovedadministrator" i Altinn, loggar inn på Altinn.no og delegerar tilgang til "Selvbetjening av integrasjoner" til den som skal opprette integrasjon.
3.2Opprett integrasjon i produksjonKunde
3.3Verfiser at tenestene fungerarKunde
3.4Verifiser rett bruk av ID-porten-logo i tenester
3.5Registrer og vedlikehald varslingspunktKunde
3.6Registrer og vedlikehald fakturainformasjonKunde
3.7Meld i frå til Digdir om de har tenester som vert rekna som høgvolum eller kritiske periodar som bør inngå i årsplanen til ID-portenKunde

Kontakt

Servicedesk