Ta i bruk ID-porten

Kunde = verksemd som skal ta i bruk ID-porten

Digdir = Digitaliseringsdirektoratet

Illustrere Steg 1 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
1.1 Fyll ut og send informasjonsskjema til Digdir Kunde
1.2 Opprett tilgang til samarbeidsportalen Digdir
1.3 Les og signer Bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsninger Kunde
1.4 Gjere ei risikovurdering (ROS) og fastsette tryggleiksnivå på kvar einskild teneste som skal knytast til ID-porten Kunde
1.5 Opprett brukarar i samarbeidsportalen som gjev tilgang til sjølvbeteningsløysinga Kunde
Illustrere Steg 2 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
2.1 Opprett integrasjon Kunde
2.2 Verifiser tenester i testmiljøet og utføre verifikasjonstestar Kunde
2.3 Testbrukarar finn de her Kunde
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
3.1 Opprett integrasjon i produksjon
- for tilgang til oppretting i produksjon krevst delegeringsmyndigheit i Altinn
Kunde
3.2 Verifiser at tenestene fungerar Kunde
3.3 Registrer og vedlikehald varslingspunkt Kunde
3.4 Registrer og vedlikehald fakturainformasjon Kunde
3.5 Meld i frå til Digdir om de har tenester som vert rekna som høgvolum eller kritiske periodar som bør inngå i årsplanen til ID-porten Kunde

Kontakt

Servicedesk