Hopp til hovedinnhold

Ta i bruk ELMA

Prosessen gjelder for godkjenning av nye aksesspunkt som skal få tilgang til ELMA som er norsk Service metadata publisher (SMP) i OpenPEPPOL-infrastruktur.

Kunde = Nytt aksesspunkt som skal ta i bruk ELMA

DFØ = Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Steg 1 av 3 - Planlegging
Aktivitet Ansvarlig
1.1 Søk medlemskap i OpenPeppol og betal medlemsavgift. Kunde
1.2

Signert PEPPOL TIA-avtale og firmaattest fra Brønnøysundregistrene sendes til DFØ på peppolmyndighet@dfo.no
- se detaljer fra DFØ

Kunde
Steg 2 av 3 - Integrasjon og testing
Aktivitet Ansvarlig
2.1 Sett opp aksesspunkt. Kunde
2.2 Søk om testsertifikat hos OpenPeppol når dere er klare til å teste aksesspunktet Kunde
2.3 Gjør en akseptansetest i Peppol-Testbed - se OpenPeppol Acceptance Test. Kunde
2.4 Levere testresultat til Peppol via oppretting av "Test and Onboarding" issue. Kunde
2.5 Når testen er godkjent - søk om produksjonsserifikat ved å opprette "PKI Certificate Request" issue. Kunde
2.6 Informere DFØ på peppolmyndighet@dfo.no om at dere er klare til å ta i bruk aksesspunktet i produksjon. Kunde
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarlig
3.1Registrere og vedlikeholde kontaktinformasjon i ELMA, dette blir brukt som varslingspunkt.Kunde
3.2Månedlig rapportering til sentral Peppol-myndighet innen den 10. påfølgende måned.Kunde
3.3Fornye aksesspunkt sertifikat hvert 2. år
- Kunde er selv ansvarlige for at dette blir gjort før sertifikatet utløper.
Kunde

Kontakt

DFØ (Norsk peppolmyndighet)