Ta i bruk ELMA

Prosessen gjelder for godkjenning av nye aksesspunkt som skal få tilgang til ELMA som er norsk Service metadata publisher (SMP) i OpenPEPPOL-infrastruktur.

Kunde = Nytt aksesspunkt som skal ta i bruk ELMA

DFØ = Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Steg 1 av 3 - Planlegging
Aktivitet Ansvarlig
1.1

Signert PEPPOL TIA-avtale og firmaattest fra Brønnøysundregistrene sendes til DFØ på peppolmyndighet@dfo.no
- se detaljer på www.anskaffelser.no

Kunde
1.2 Søk medlemskap i OpenPeppol og betal medlemsavgift Kunde
1.3 Sett opp aksesspunkt Kunde
1.4 Søk om sertifikat hos OpenPeppol når dere er klare til test Kunde
Steg 2 av 3 - Integrasjon og testing
Aktivitet Ansvarlig
2.1 Søk om testsertifikat hos OpenPeppol når dere er klare til å teste aksesspunktet Kunde
2.2 Gjør en aksesspunkt akseptansetest i Peppol-testbed Kunde
2.3 Når testen er avsluttet - søk om produksjonsserifikat i portalen til OpenPeppol Kunde
2.4 Informere DFØ på peppolmyndighet@dfo.no om at dere er klare til å ta i bruk aksesspunktet i produksjon. Kunde
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
3.1 Registrere og vedlikeholde varslingspunkt Kunde
3.2

Fornye aksesspunkt sertifikat hvert 2. år
- Kunde er selv ansvarlige for at dette blir gjort før sertifikatet utløper

Kunde

Kontakt