Ta i bruk maskinporten

Det er enkelt å ta i bruk maskinporten. Tilknyting skjer på grunnlag av bruksvilkår for Digdir sine fellesløysingar. Følg stega i flyten under for rettleiing i korleis de kan ta i bruk maskinporten.

Konsument = verksemder som hentar informasjon/data frå andre

Leverandør = verksemd/system som kommuniserer på vegne av en konsument

Tilbyder = verksemd som deler informasjon/data med andre

Illustrasjon av rollene i maskinporten: Konsument, tilbyder og leverandør (valfri rolle)

OBS! Merk at dersom de brukar ein underleverandør for å få tilgang til API skal de følge stegene som gjelder "Ta i bruk maskinporten som konsument - delegert til leverandør".

Kontakt

Servicedesk

Telefon: 957 36 103