Leverandør

Konsumenter av API'er som benytter Altinn som delegeringskilde, kan delegere tilgangen sin videre til en leverandør. Leverandøren kan da benytte sitt eget virksomhetssertifikat og forespør tilgang på vegne av sine kunder.

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som leverandør
Illustrere Steg 1 av 2 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
1.1 Fyll ut og send informasjonsskjema til Digdir Leverandør
1.2 Opprett tilgang til samarbeidsportalen Digdir
1.3 Les og signer Bruksvilkår for leverandører Leverandør
Illustrere Steg 2 av 2 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
2.1 Person med rolle "hovedadministrator" i Altinn logger inn på altinn.no og delegerer tilgang til "Selvbetjening av integrasjoner" og "Selvbetjening for leverandører" til den som skal opprette klienter. Leverandør
2.2 Leverandør oppretter MP-integrasjon på sitt eget organisasjonsnummer med korrekt scope Leverandør
2.3 Leverandør bruker egen klient til å forespørre token på vegne av konsument (consumer_org) Leverandør