Hopp til hovudinnhald

Leverandør

Konsumentar av API'er som nyttar Altinn som delegeringskilde, kan delegera tilgangen sin vidare til ein leverandør. Leverandøren kan då nytta sitt eige vierksemdsertifikat og førespør tilgang på vegne av sine kundar.

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som leverandør
Illustrere Steg 1 av 2 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
1.1 Fyll ut og send informasjonsskjema til Digdir Leverandør
1.2 Opprett tilgang til Samarbeidsportalen Digdir
1.3 Les og signer Bruksvilkår for leverandører Leverandør
Illustrere Steg 2 av 2 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
2.1 Person med rolle "hovedadministrator" i Altinn loggar inn på altinn.no og delegerar tilgang til "Selvbetjening av integrasjoner" og "Selvbetjening for leverandører" til den som skal opprette klientar. Leverandør
2.2 Leverandør opprettar MP-integrasjon på sitt eige organisasjonsnummer med korrekt scope Leverandør
2.3 Leverandør brukar eigen klient til å førespørja token på vegne av konsument (consumer_org) Leverandør