Dette er eFormidling

eFormidling er effektiv meldingsutveksling med virksomheter og innbyggere.

Hvorfor eFormidling?

Løsningen bidrar til en mer sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling. eFormidling gjør det mulig å kommunisere på en enkel måte, uten å måtte ta hensyn til om mottakeren er en privat virksomhet, offentlig virksomhet eller innbygger.

Slik fungerer eFormidling

Illustrasjon av hvordan eFormidling fungerer

A: Din virksomhet sender melding fra sak-arkiv eller annet fagsystem til integrasjonspunktet.

B: Integrasjonspunktet for eFormidling gjør adresseoppslag og sender meldingen til mottaker via korrekt kanal.

C: Mottaker mottar meldingen på foretrukket kanal. Statlige virksomheter kan bruke eFormidling for å sende post elektronisk til virksomheter og innbyggere. Virksomheter vil motta posten i sin valgte kanal for elektronisk mottak og vil få post direkte i sitt sak-/arkivsystem, det samme gjelder kommuner som benytter tjenesten SvarInn hos KS. Øvrige virksomheter vil motta sin post i meldingsboksen i Altinn.