Hopp til hovudinnhald

Ta i bruk digital postkasse til innbyggar

Kunde = verksemd som skal ta i bruk digital postkasse

Digdir = Digitaliseringsdirektoratet

Illustrere Steg 1 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarlig
1.1Vel integrasjonsalternativ
- Kommunar som er kopla mot FIKS kan ta i bruk den digitale postkassa gjennom SvarUT. Meir informasjon om korleis dette vert gjort finn du her.
Kunde
1.2Fyll ut og send informasjonsskjemaKunde
1.3Opprett kunde i samarbeidsportalenDigdir
1.4Les og signer Bruksvilkår for offentlige kunderKunde
1.5Gjennomfør risikovurdering for egen bruk av tjenesten (ROS)Kunde
1.6Bestill verksemdsertifikat til bruk i test og produksjon, det kan bestilles fra Buypass eller Comfides. Verksemdssertifikat sikrar datatrafikken mellom verksemdene sine IT-system og Digitaliseringsdirektoratet sine fellesløysingar.Kunde
1.7Bestill tilleggstenester ved behov, det kan vere
- utvida driftsberedskap, brukarstøtte eller konsulentbistand hos postkasseleverandørane
- opplæring av eigen brukarstøtte
Kunde
1.8Utvikling og tilpassing i eigne systemerKunde
1.9Sett opp tenester
- kunde blir registrert som avsendar hos postkasseleverandørane og blir oppretta i meldingsformidler
Digdir
Illustrere Steg 2 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarlig
2.1Kontakt Digdir for testbrukarar ved behovKunde
2.2Opprett testbrukarar og postkasser for testing Kunde
2.3Integrasjonstesting Kunde
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarlig
3.1ProduksjonssettingKunde
3.2VerifikasjonstestingKunde
3.3

Informer innbyggar
- Heile det offentlege har felles interesse i å motivere innbyggarane til å aktivt velge ei digital postkasse.

Offentlege verksemder bør:
- Fylle postkassa med innhald og send mest mogleg post digitalt
- Oppfordre deres brukarar til å velge digital postkasse og vise dei til Digdir sine informasjonssider på Norge.no
- Anbefale den digitale postkassa ved alle naturlege anledningar

Kunde
3.4Registrer og vedlikehalde varslingspunktKunde
3.5Registrer og vedlikehalde fakturainformasjonKunde

Kontakt

Servicedesk