Integrasjonsalternativer

Det finnes i hovedsak tre måter å knytte seg til postkassen på. Ved å utvikle integrasjon selv, benytte integrasjonspunkt for eFormidling eller ved å kjøpe en ferdig utviklet modul til et standard fagsystem eller sak-/arkivsystem. Hvilken måte din virksomhet skal ta løsningen i bruk på, har betydning for den jobben som skal gjøres.

Bestille modulen fra en leverandør

Alle de tre største leverandørene av sak-/arkivsystem (Acos, Sikri og TietoEvry) tilbyr integrasjonsmoduler. Dersom din virksomhet benytter en annen leverandør, eller skal ha tilknytning via et annet type system, ta kontakt med den aktuelle leverandøren for å høre hva de kan tilby av integrasjoner.

Benytte integrasjonspunkt for eFormidling

Dersom din virksomhet har et mer sammensatt behov, bør man vurdere å ta i bruk integrasjonspunkt for eFormidling. Eksempler på sammensatt behov er kommunikasjon med flere mottakertyper (innbygger, andre offentlige og private virksomheter), behov for å kunne motta meldinger eller at det er flere forskjellige fagsystemer som blir benyttet i kommunikasjonen. Les mer om eFormidling.

Utvikle integrasjon selv

Dersom din virksomhet ønsker å utvikle en egen integrasjon, finnes det ulike alternativer dere kan benytte dere av.

  • Det er utviklet klientbiblioteker i både .Net og Java som er fritt tilgjengelige via Github.
  • Integrasjonen kan gjøres ved bruk av 3. partsprodukter (f.eks Flame, Oracle, Tibco, IBM m.fl).
  • Det er utarbeidet en grensesnittspesifikasjon som kan brukes i utviklingsarbeidet.

Aktiver tilkopling gjennom SvarUT

Her finner du informasjon om hvordan Digital postkasse til innbygger kan brukes via SvarUT.