Dette er Maskinporten

Maskinporten sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll for datautveksling mellom verksemder.

Kvifor Maskinporten?

  • Maskinporten forenklar deling av data sidan verksemda di ikkje treng å bruke ressursar på utvikling og vedlikehald av eigene sikringsmekanismar - de slepp å utveksle sertifikat og public nøklar.
  • Ved å bruke Maskinporten kan offentlege og private verksemder være sikre på at de kommuniserer og deler data med dei de skal.
  • Sjølvbetening gjer løysinga fleksibel og enkel å ta i bruk.

Slik fungerer maskinporten

Illustrasjon av korleis maskinporten fungerar

Maskinporten sin rolle er å vere eit tillitsanker - ein sikringsmekanisme for trygg deling av data som sikrar at data berre flyt dit det skal. I Maskinporten kan API-tilbydar definere tilgangar til sine API, modellert som scopes, basert på API-konsumentane sine organisasjonsnummer. Når datautvekslinga skal skje mellom maskiner sørger Maskinporten for å verifisere kven som er kven. Rolla til Maskinporten er å sørge for sikker og styrt datatilgang mellom maskiner og verksemder.

Maskinporten tek seg av handtering av sertifikater, dette verifiserast så med informasjon frå einheitsregisteret og folkeregisteret.

Bruk av Maskinporten krever at API-tilbydar og API-konsument brukar maskinporten sine sjølvbeteningsfunksjonalitet, enten gjennom webløysinga eller sjølvbetjenings-APIet.

Les meir om korleis Maskinporten fungerer og overordna arkitekturbeskriving på DigdirDocs.

API-konsument = Konsument av informasjon, altså verksemder som hentar informasjon/data frå andre.

API-tilbyder = Tilbyder av informasjon, altså verksemder som deler informasjon/data med andre.