Hopp til hovedinnhold

Ta i bruk eFormidling

Kunde = virksomhet som skal ta i bruk eFormidling

Digdir = Digitaliseringsdirektoratet

Illustrere Steg 1 av 3 for å ta i bruk løysinga
AktivitetAnsvarlig
1.1Tenk gjennom hvem dere skal utveksle dokumenter med
- Offentlige virksomheter (DPO)
- Private virksomheter (DPV) - Skal det sendes taushetsbelagt informasjon i DPV?
- Kommuner/fylkeskommuner (DPF)
- Innbygger (DPI)
Kunde
1.2Vi anbefaler at virksomheten setter opp testmiljø først for å unngå risiko. Tilgang til testmiljø bestilles i informasjonsskjema (1.3)Kunde
1.3Send informasjonsskjema til DigdirKunde
1.4Opprett kunde i samarbeidsportalenDigdir
1.5Les og signer Bruksvilkår for offentlige kunder - de andre bruksvilkårene skal ikke signeresKunde
1.6Sjekk selvdekladering av støtte for eFormidling for å få avklart om deres sak-arkiv-løsning støtter ulike meldingstjenester i eFormidling.Kunde
1.7

Dersom DPF (Digital post til FIKS meldingsformidler) skal brukes, må en lese og signere avtale med KS
- Kontaktperson oppgitt i informasjonsskjema mottar avtalen på e-post. Husk å sette servicedesk@digdir.no på kopi når dere returnerer den signerte avtalen til KS

Om dere skal ta i bruk DPF og sende meldinger i SvarUT/SvaInn trenger dere ikke integrasjon mot FIKS-plattformen, kun mot eFormidling.

Kunde
1.8

Bestill virksomhetssertifikat
- For å kunne installere integrasjonspunktet i produksjon må dere ha et virksomhetssertifikat fra Buypass eller Commfides, den offentlige delen (public key) sendes Digdir

- Dersom dere allerede bruker eInnsyn kan dere gå rett til punkt 2.1.

Kunde
1.9Opprett virksomhet og legg inn sertifikat i databasenDigdir
Illustrere Steg 2 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
2.1 Digital post til offentlige virksomheter (DPO) - Opprette brukernavn og passord i Altinn formidlingstjeneste. Den som utfører dette må ha rollen Tilgangsstyring i Altinn Kunde
2.2 Digital post til virksomheter (DPV) - Brukernavn sendes til kunde på e-post. Kontaktperson oppgitt i informasjonsskjema mottar passord på SMS Kunde
2.3 Opprette brukere til eFormidling Kunde
2.4 Installer og konfigurer integrasjonspunkt
- Om dere allerede bruker eInnsyn kan dere gå rett til konfigurering av properties
Kunde
2.5 Varsle Digdir når konfigurering er fullført. Dere vil motta en bekreftelse når tilganger til tjenester i eFormidling er på plass. Kunde
2.6 Kontakt Digdir for tilgang til testmiljø Kunde
2.7 Avtal tidspunkt for testing med Digdir Kunde
2.8 Test og verifiser Kunde
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarlig
3.1 Registrer og vedlikehold varslingspunkt Kunde
3.2 Registrer og vedlikehold fakturainformasjon Kunde
3.3 Drift av lokalt integrasjonspunkt Kunde
3.4 Oppdater virksomhetssertifikat når det nærmer seg utløpsdato Kunde
3.5 Følg opp forsendelser som feiler (varsles av Digdir) Kunde

Kontakt

Servicedesk