Hopp til hovudinnhald

Ta i bruk eSignering

Kunde = verksemd som skal ta i bruk eSignering

Digdir = Digitaliseringsdirektoratet

Illustrere Steg 1 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
1.1 Les tilgjengeleg dokumentasjon om eSignering Kunde
1.2 Fyll ut og send informasjonsskjema til Digdir Kunde
1.3 Opprett kunde i samarbeidsportalen Digdir
1.4 Les og signer Bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsninger Kunde
1.5

Sett opp tenester

Digdir

Ved bestilling av eSignering vil de bli oppretta som avsendar i Digital postkasse til innbyggjar (DPI). Dette er for at signatar skal kunne ta imot kopi av signerte dokument i si digitale postkasse.

Illustrere Steg 2 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
2.1 Integrasjon i testmiljøet Kunde
2.2 Opprett naudsynte tilgangar Digdir
2.3 Kontakt Digdir for å få testbrukarar med BankID Kunde
2.4 Test og verifiser tenestene Kunde
Illustrere Steg 3 av 3 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
3.1 Produksjonssetting Kunde
3.2 Verifisere at tenestene fungerar Kunde
3.3 Registrer og vedlikehald varslingspunkt Kunde
3.4 Registrer og vedlikehald fakturainformasjon Kunde

Kontakt

Servicedesk