Hopp til hovudinnhald

Varslingspunkt

For at du skal motta meldingar ved hendingar i fellesløysingane, endringar, vedlikehald o.l, må du vere registrert som varslingspunkt på Status Digdir.

Slik oppdaterar du varslingspunkt

Gå til Status Digdir

  1. Klikk på "Abonner" oppe i venstre hjørne
  2. Legg inn di jobb-epostadresse og klikk "Abonner via epost"
  3. Velg dei fellesløysingane du ynskjer å få varsel om
  4. Trykk på "lagre".

Kven bør vera varslingspunkt?

Du registrerer varslingspunkt for fellesløysinga på Status Digdir eller via Min profil på Samarbeidsportalen. Varslingspunkta vil motta varsel om hendingar og vedlikehald, og det er difor viktig å vurdere kven som bør vere oppført som varslingspunkt. Det er hensiktsmessig å bruke felles e-postadresser i tillegg til personlege e-postadresser. Det er og mogleg å registrere e-postadresse til team/grupper på feks. Teams eller Splunk. Følgjande funksjonar bør vere registrert som varslingspunkt:

  • Tekniske ressursar
  • Funksjonar som har kunde-/sluttbrukarkontakt
  • Leverandør, dersom de har det

Når mottek eg varsel?

  • Hendingar i våre fellesløysingar
  • Planlagt vedlikehald
  • Endringar i løysinga

Kontakt

Servicedesk