Varslingspunkt

For at di verksemd skal motta meldingar om nedetid, endringar o.l, er det viktig at de har registrert eit eller fleire varslingspunkt for tenestene de har teke i bruk. Konsekvensen av at de ikkje har registrert varslingspunkt er at de ikkje får beskjed ved alvorlege og kritiske hendingar, vedlikehald og endringar i løysinga som er viktig for kundar å vite om.

Slik oppdaterar du varslingspunkt

Logg inn på "Min profil" med din jobb-epostadresse og passord.

 1. Velg "Varslingspunkt" i menyen
 2. Klikk på namnet til kontakten som du vil legge til eller redigere som varslingspunkt
 3. Du får opp ei liste over integrasjonane knytta til di verksemd
 4. Velg kva integrasjon(ar) du ynskjer kontakten skal vere varslingspunkt for
 5. Trykk på "lagre"
 6. Du blir sendt tilbake til lista og endringane dine er oppdaterte. Det kan ta litt tid før endringane blir oppdaterte i våre system.

Kven bør vera varslingspunkt?

De registrerer varslingspunkt for tenesta/fellesløysinga på Samarbeidsportalen. Varslingspunkta vil motta varsel om alvorlege og kritiske hendingar, og det er difor viktig å vurdere kven som bør vere oppført som varslingspunkt. Det er hensiktsmessig å bruke felles e-postadresser i tillegg til personlege e-postadresser. Det er og mogleg å registrere e-postadresse til team/grupper på feks. Teams eller Splunk. Følgjande funksjonar bør vere registrert som varslingspunkt:

 • Tekniske ressursar
 • Funksjonar som har kunde-/sluttbrukarkontakt
 • Leverandør, dersom de har det

Kva slags varsel er det de mottek?

 • Alvorlege og kritiske feil i våre fellesløysingar
 • Planlagt vedlikehald
 • Endringar i løysinga

Kontakt

Servicedesk

Telefon: 957 36 103