Hopp til hovudinnhald

Dette er ID-porten

Med kjente elektroniske ID-ar får innbyggjaren tilgang til digitale tenester på tvers av offentleg sektor. For di verksemd er ID-porten eit tillitsanker - bindeleddet mellom innbyggjaren og verksemda.

Kvifor ID-porten?

Løysinga gjer innlogging til digitale tenester trygt for innbyggjaren. Ved bruk av ID-porten slepp verksemda di å administrere brukarnamn, passord eller brukarstøtte for eigne innloggingsløysingar. I staden kan innbyggjaren bruke sin føretrekte e-ID.

Slik fungerar ID-porten

Slik fungerar ID-porten

Innbyggjar kan velje eID ved innlogging i ID-porten. (Tenester som krev innlogging på høgaste tryggleiksnivå har ikkje MinID som alternativ.) Etter innlogging får innbyggjaren tilgang til tenesta.

I samsvar med Bruksvilkår for offentlege kundar kan det bestillast tilleggstenester i ID-porten. Kunden bestiller tilleggstenester etter behov og betalar sjølv for dei tenester som vert bestilt. Tilleggstenester for fellesløysingane viser alle tilleggstenester for dei digitale fellesløysingane. For ID-porten kan dette til dømes vere:

  • Utvida driftsberedskap
  • Utvida brukarstøtte
  • Opplæring av eiga brukarstøtte
  • Integrasjon for direkte signering

Logg inn ein gang - få tilgang til fleire tenester

Når innbyggjaren har logga inn via ID-porten kan ein og gå vidare til andre digitale tenester, utan å måtte logge inn på nytt. Dette kallast føderering. I praksis vert det gjort ein førespurnad mellom tenestetilbydarane og ID-porten på same måte som ved ein vanleg autentisering, men brukaren ikkje ikkje opplever å få vist autentiseringsdialogen. Om tenesta innbyggjaren går vidare til krev eit høgare tryggleiksnivå må ein logge inn på nytt på nivået som tenesta krev. Ved inaktivitet i ID-porten går sesjonen ut på tid etter maks 30 minuttar.

Les meir om korleis ID-porten fungerar og overordna arkitekturbeskriving.