Dette er ID-porten

Med kjente elektroniske ID-ar får innbyggjar tilgang til digitale tenester på tvers av offentleg sektor. For di verksemd er ID-porten eit tillitsanker - bindeleddet mellom innbyggjaren og verksemda.

Kvifor ID-porten?

Løysinga gjer innlogging til digitale tenester trygt for innbyggjaren. Ved bruk av ID-porten slepp verksemda di å administrere brukarnamn, passord, eller brukarstøtte for eigne innloggingsløysingar, og innbyggjar kan bruke sin foretrekte e-ID.

Slik fungerer ID-porten

Illustrasjon av korleis ID-porten fungerer

Innbyggjar kan velje eID ved innlogging i ID-porten. (Tenester som krev autentisering på nivå høgt har ikkje MinID som alternativ.) Etter innlogging får innbyggjar tilgang til tenesta som han logga inn til.

I samsvar med bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsninger kan det bestillast tilleggstenester i ID-porten. Kunden bestiller tilleggstenester etter behov og betalar sjølv for dei tenester som vert bestilt. Tilleggstenester for digitale fellesløysingar viser alle tilleggstenester for dei digitale fellesløysingane. For ID-porten kan dette til dømes vere:

  • Utvida driftsberedskap
  • Utvida brukarstøtte
  • Opplæring av eiga brukarstøtte
  • Integrasjon for direkte signering

Logg inn ein gang - få tilgang til fleire tenester

Når innbyggjaren har logga inn via ID-porten kan han også gå vidare til andre digitale tenester, utan å måtte logge inn på nytt. Dette kallast føderering. I praksis vert det gjort ein førespurnad mellom tenestetilbydarane og ID-porten på same måte som ved ein vanleg autentisering, men brukaren ikkje opplever å få vist autentiseringsdialogen. Dersom tenesta innbyggjaren går vidare til krev eit høgre sikkerheitsnivå må han logge inn på nytt på nivået som tenesta krev. Ved inaktivitet i ID-porten vert sesjonen utløpt etter maks 30 minuttar.

Les meir om korleis ID-porten fungerer og overordna arkitekturbeskriving.