Hopp til hovedinnhold

Årsplan ID-porten

Årsplanen gir en oversikt over tjenester som defineres som høyvolum- eller kritiske perioder.

Høyvolum- og kritiske perioder i 2022

Tidspunkt Kunde Tjeneste
6.- 11. januar Nav Utsendelse av årsoppgave. Noe trafikk i forbindelse med pålogging i Digipost og e-Boks.
1. februar Vigo Søknadsfrist videregående opplæring for særskilt opptak.
1. mars Vigo Søknadsfrist til videregående opplæring.
15. mars Lånekassen Frist for å søke om stipend/lån.
Uke 11-14 Skatteetaten Skattemelding publiseres på Skatteetaten, puljevis mandag, tirsdag og torsdag i uke 11-14. Første pulje 16.mars og siste pulje 4. april. Skatteyter blir varslet når skattemeldingen er klar. Dersom man ikke har fått varsel, er ikke skattemeldingen klar.
30. mars Skatteetaten Utsending av første skatteoppgjør, ukentlige kjøringer fremover.
15. april UNIT Søknadsfrist høyere utdanning.
30. april Skatteetaten Frist for å endre og levere skattemeldingen - lønnsmottakere og pensjonister.
31. mai Skatteetaten Frist for å levere skattemeldingen - næring
20. juli UNIT Svar på søknad til høyere utdanning og søknad til ledige studieplasser åpner 20.juli
ca. 15.desember Skatteetaten Varsel om at skattetrekksmeldingen (skattekort) er tilgjengelig.

Meld i fra om høyvolums- og kritiske tjenester

I 2020 og 2021 erfarte vi at Covid-19 medførte økt bruk av ID-porten. Vi forventer at trafikken vil øke ytterligere i tiden fremover. Det kan bli lansert nye tjenester som vi ikke kjenner til på nåværende tidspunkt. For å sikre stabile tjenester ber vi om at dere melder i fra til oss før lansering av kritiske tjenester eller med stort bruksvolum.

Vi vil etterstrebe at vedlikehold hos oss og leverandører (som kan påvirke ID-porten) legges utenfor høyvolum- og kritiske perioder. Årsplanen oppdateres ved behov.

Kontakt

Servicedesk