Årsplan ID-porten

Årsplanen gir en oversikt over tjenester som defineres som høyvolum- eller kritiske perioder.

Høyvolum- og kritiske perioder i 2021

Tidspunkt Kunde Tjeneste
6.- 8. januar Nav Utsendelse av årsoppgave. Noe trafikk i forbindelse med pålogging i Digipost og e-Boks.
1. februar Vigo Søknadsfrist videregående opplæring for særskilt opptak.
1. mars Vigo Søknadsfrist til videregående opplæring.
15. mars Lånekassen Frist for å søke om stipend/lån.
Uke 11-14 Skatteetaten
Skattemelding publiseres på Skatteetaten, puljevis. Første pulje 16.mars. Skatteyter blir varslet når skattemeldingen er klar. Dersom man ikke har fått varsel, er ikke skattemeldingen klar.
15. april UNIT Søknadsfrist høyere utdanning.
30. april Skatteetaten Frist for å endre og levere skattemeldingen – lønnsmottakere og pensjonister.
31. mai Skatteetaten Frist for å levere skattemeldingen - næring.
20. juli UNIT Svar på søknad til høyere utdanning og søknad til ledige studieplasser åpner 20.juli
September Valgdirektoratet

Stortingsvalget 2021. Økt trafikk i ID-porten i forbindelse med at valgkort sendes til digital postkasse.

Valgdag 13. september. ID-porten brukes i forbindelse med innrapportering av stemmer fra kommunene.
Uke 50, 51, 52 Skatteetaten Varsel om at skattetrekksmeldingen (skattekort) er tilgjengelig.

Meld i fra om høyvolums- og kritiske tjenester

I 2020 erfarte vi at Covid-19 medførte økt bruk av ID-porten. Derfor venter vi også økt trafikk i første halvdel av 2021. Det kan bli lansert nye tjenester som vi ikke kjenner til på nåværende tidspunkt. For å sikre stabile tjenester ber vi om at dere melder i fra til oss før lansering av kritiske tjenester eller med stort bruksvolum.

Vi vil etterstrebe at vedlikehold hos oss og leverandører (som kan påvirke ID-porten) legges utenfor høyvolum- og kritiske perioder. Årsplanen oppdateres ved behov.

Kontakt