Hopp til hovudinnhald

Årsplan ID-porten

Årsplanen gjev ein oversikt over tenester som vert definert som høgvolum- eller kritiske periodar.

Høgvolum- og kritiske periodar i 2023

Tidspunkt Kunde Teneste
10. - 18. januar Nav Utsending av årsoppgåve. Noko trafikk i samband med pålogging i Digipost og e-Boks.
1. februar Vigo Søknadsfrist vidaregåande opplæring for særskilt opptak.
1. mars Vigo Søknadsfrist til vidaregåande opplæring.
14. mars Skatteetaten Skattemelding - dei første skattemeldingane til personar sendast ut. Utsendinga vil ta omlag to veker.
15. mars Lånekassen Frist for å søke om stipend/lån.
Mars - vi kjem tilbake med dato Skatteetaten Utsending av dei første skatteoppgjera, vekentleg utsending.
15. april UNIT Søknadsfrist høgare utdanning.
30. april Skatteetaten Frist for å endre og levere skattemelding - lønnsmottakarar og pensjonistar.
31. mai Skatteetaten Frist for å levere skattemelding - næring
20. juli UNIT Svar på søknad til høgare utdanning. Det er no mogleg å søke på ledige studieplassar.
ca. 15.desember Skatteetaten Varsel om at skattetrekksmelding (skattekort) er tilgjengeleg.

Meld i frå om høgvolum- og kritiske tenester

I 2020 og 2021 erfarte vi at Covid-19 medførte ein auke i bruken av ID-porten. Vi forventar at trafikken vil auke ytterlegare i tida som kjem. Det kan bli lansert nye tenester som vi ikkje kjenner til no. For å sikre stabile tenester ber vi om at de melde i frå til oss før lansering av tenester som er kritiske eller har stort bruksvolum.

Vi vil gjere så godt vi kan for at vedlikehald hjå oss og våre leverandørar (som kan påvirke ID-porten) vert lagt utanfor høgvolum- og kritiske periodar. Årsplanen vert oppdatert ved behov.

Kontakt

Servicedesk