Bruksvilkår

Bruksvilkår er et elektronisk avtaleverk som regulerer forholdet til kunder og leverandører som benytter fellesløsningene. Bemyndiget representant fra kunden eller leverandøren signerer bruksvilkårene ved bruk av eSignering.

Bruksvilkår_branding

Få oversikt over signerte bruksvilkår for din virksomhet