Bruksvilkår

Bruksvilkår er et elektronisk avtaleverk som regulerer forholdet til kunder og leverandører som benytter fellesløsningene. Bemyndiget representant fra kunden eller leverandøren signerer bruksvilkårene ved bruk av eSignering.

Illustrasjonsbilde av bruksvilkår

Få oversikt over signerte bruksvilkår for din virksomhet