Kontaktregisteret

Her finn du statistikk for bruk av kontaktregisteret. Statistikken vert oppdatert kvar månad.

Registrerte- og reserverte innbyggere
Kart over reserverte innbyggere
Oppslag og kunder
Oppetid