Hopp til hovedinnhold

Kontaktregisteret

Her finner du statistikk for bruk av Kontakt- og reservasjonsregisteret. Statistikken blir oppdatert den 16. hver måned.

Månedlige nøkkeltall

Visningen viser hvor mange innbyggere som er registrert i registeret, hvor mange kunder som benytter Kontaktregisteret, hvor mange oppslag kundene gjør i løsningen hver måned og oppetid på løsningen.

Trafikk

Trafikken viser antall oppslag i registeret per måned. Ett oppslag er når en virksomhet gjør oppslag på kontaktinformasjonen til en innbygger.

Oppetid

Her ser du oversikt over oppetiden per måned for Kontaktregisteret. SLA-kravet for oppetiden i Kontaktregisteret er 99,90 % per måned.

Aldersfordeling

Her ser du aldersfordelingen på reserverte innbyggere i Kontaktregisteret. Visningen viser innbyggere totalt i aldersgruppen og hvor stor andel av disse som er reservert.

Reserverte innbyggere

Kartet viser hvor mange innbyggere som har reservert seg per fylke og per kommune. Det viser også en oversikt over de fem kommunene med flest og færrest reserverte innbyggere i Norge. Reserverte innbyggere er personer som har status som ikke digitale borgere.

Les mer om Kontakt- og reservasjonsregisteret