Hopp til hovedinnhold

Dette er digital postkasse

Digital postkasse gjør det enkelt å kommunisere digitalt med innbygger, uavhengig av hvilken postkasse innbyggeren har valgt.

Ny transportinfrastruktur for Digital postkasse

Kapitlene under beskriver dagens tjeneste og transportinfrastruktur. Eksisterende transportinfrastruktur med bruk av Meldingsformidler utfases innen utgangen av 2022, i samband med innføring av ny transportinfrastruktur. Tjenesten og prinsippene for Digital postkasse til innbyggere blir som før, men transport av meldinger til postkassene endres. Sidene blir oppdatert så snart ny transportinfrastruktur er innført og etablert.

Her kan du lese mer om den kommende transportinfrastrukturen og hvordan overgangen blir for virksomheter som sender digital post til innbyggere.

Hvorfor digital postkasse?

Ved bruk av digital postkasse til innbyggere har kundene flere fordeler som gjør det enklere å kommunisere digitalt:

 • Alle brev til innbygger kan sendes gjennom en og samme løsning, uavhengig av om innbyggeren har digital postkasse eller ikke. Utskrifts- og forsendelsestjenesten tilbyr å skrive ut post på papir, konvoluttere og sende papirpost til innbyggere som ikke har digital postkasse.
 • Kontaktinformasjonen til innbygger er oppdatert da den blir hentet fra kontakt- og reservasjonsregisteret, der innbygger selv vedlikeholder kontaktinformasjonen sin. Innbygger blir også varslet via e-post eller på SMS når vedkommende har fått et brev i sin digitale postkasse.
 • Innbygger velger selv postkasse, blant markedsaktørene Digipost og e-Boks. Dette gjør at innbyggeren får posten tilsendt der han ønsker.

Dagens avtale om bruk av meldingsformidler for å sende til digital postkasse utløper ved utgangen av 2022, og digital postkasse går over til en ny transportinfrastruktur basert på overordnede nasjonale strategier i EU og Norge. Denne vil blant annet gi flere muligheter knytt til å sende flere typer forsendelser.

Slik fungerer digital postkasse

  Illustrasjon av hvordan digital postkasse fungerer

  Fellesløsningen består av sentrale komponenter (aktører), foruten kunden (offentlige virksomheter) og mottakere (innbyggere). Disse aktørene er:

  • Kontakt- og reservasjonsregister (KRR): Register for innbyggerne sin digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Kunder har tilgang via Oppslagstjenesten for kontaktinformasjon.
  • Meldingsformidler: Kunder sitt grensesnitt mot posttjenesten. Meldingsformidler har ansvaret for å formidle post til innbygger, enten som digitale brev til digital postkasse (e-Boks eller Digipost), eller som papirbrev til innbygger sin postadresse.
  • Digital postkasse: Innbyggerne sitt grensesnitt mot posttjenesten. Digital postkasse har ansvaret for å tilgjengeliggjøre og oppbevare innbygger sine digitale brev fra det offentlige. Innbygger blir varslet på e-post eller SMS når han har mottatt brev i sin digitale postkasse, basert på kontaktinformasjon i KRR.
  • Utskrift- og forsendelsestjenesten (printtjenesten): Digital postkasse ivaretar innbyggere som ikke kan eller ønsker å motta offentlige brev digitalt, ved at det blir printet og sendt som papirbrev.
  • Varsling: Innbyggere får varsel på e-post fra sin valgte postkasseleverandør når de mottar brev fra det offentlige i sin digitale postkasse. Kunder kan også bestille utvidet varsling på SMS som en tilleggstjeneste. De to postkasseleverandørene har litt ulik praksis for varslingene. Se detaljert oversikt.

  Integrasjonsalternativer

  Det finnes tre måter å knytte seg til digital postkasse på:

  • Kjøpe en ferdig utviklet modul til et standard fagsystem eller sak-/arkivsystem
  • Benytte integrasjonspunkt for eFormidling
  • Utvikle en egen integrasjon.