Dette er digital postkasse

Digital postkasse gjør det enkelt å kommunisere digitalt med innbygger, uavhengig av hvilken postkasse innbyggeren har valgt.

Hvorfor digital postkasse?

Ved bruk av digital postkasse til innbyggere har kundene flere fordeler som gjør det enklere å kommunisere digitalt:

 • Alle brev til innbygger kan sendes gjennom en og samme løsning, uavhengig om innbyggeren har digital postkasse eller ikke. Utskrifts- og forsendelsestjenesten tilbyr å skrive ut post på papir, konvoluttere og sende papirpost til innbyggere som ikke har digital postkasse
 • Kontaktinformasjonen til innbygger er oppdatert da den blir hentet fra kontakt- og reservasjonsregisteret, der innbygger selv vedlikeholder kontaktinformasjonen sin
 • Innbygger velger selv postkasse, blant markedsaktørene Digipost og e-Boks. Dette gjør at innbyggeren får posten tilsendt der han ønsker

Slik fungerer digital postkasse

  Illustrasjon av hvordan digital postkasse fungerer

  Fellesløsningen består av fire sentrale komponenter (aktører), foruten kunden (offentlige virksomheter) og mottakere (innbyggere). Disse aktørene er:

  • Kontakt- og reservasjonsregister (KRR): Register for innbyggerne sin digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Kunder har tilgang via Oppslagstjenesten for kontaktinformasjon.
  • Meldingsformidler: Kunder sitt grensesnitt mot posttjenesten. Meldingsformidler har ansvaret for å formidle post til innbygger, enten som digitale brev til digital postkasse (e-Boks eller Digipost), eller som papirbrev til innbygger sin postadresse.
  • Digital postkasse: Innbyggerne sitt grensesnitt mot posttjenesten. Digital postkasse har ansvaret for å tilgjengeliggjøre og oppbevare innbygger sine digitale brev fra det offentlige.
  • Utskrift- og forsendelsestjenesten (printtjenesten): Digital postkasse ivaretar innbyggere som ikke kan eller ønsker å motta offentlige brev digitalt, ved at det blir printet og sendt som papirbrev.

  Integrasjonsalternativer

  Det finnes tre måter å knytte seg til digital postkasse på:

  • Kjøpe en ferdig utviklet modul til et standard fagsystem eller sak-/arkivsystem
  • Benytte integrasjonspunkt for eFormidling
  • Utvikle en egen integrasjon.