Dette er digital postkasse

Digital postkasse gjør det enkelt å kommunisere digitalt med innbygger, uavhengig av hvilken postkasse innbyggeren har valgt.

Hvorfor digital postkasse?

Ved bruk av digital postkasse til innbyggere har kundene flere fordeler som gjør det enklere å kommunisere digitalt:

 • Alle brev til innbygger kan sendes gjennom en og samme løsning, uavhengig om innbyggeren har digital postkasse eller ikke. Utskrifts- og forsendelsestjenesten tilbyr å skrive ut post på papir, konvoluttere og sende papirpost til innbyggere som ikke har digital postkasse.
 • Kontaktinformasjonen til innbygger er oppdatert da den blir hentet fra kontakt- og reservasjonsregisteret, der innbygger selv vedlikeholder kontaktinformasjonen sin. Innbygger blir også varslet via e-post eller på SMS når vedkommende har fått et brev i sin digitale postkasse.
 • Innbygger velger selv postkasse, blant markedsaktørene Digipost og e-Boks. Dette gjør at innbyggeren får posten tilsendt der han ønsker.

Dagens avtale om bruk av meldingsformidler for å sende til digital postkasse utløper i desember 2021, og digital postkasse går over til en ny transportinfrastruktur basert på overordnede nasjonale strategier i EU og Norge. Denne vil blant annet gi flere muligheter knytt til å sende flere typer forsendelser.

Slik fungerer digital postkasse

Illustrasjon av hvordan digital postkasse fungerer

Fellesløsningen består av sentrale komponenter (aktører), foruten kunden (offentlige virksomheter) og mottakere (innbyggere). Disse aktørene er:

 • Kontakt- og reservasjonsregister (KRR): Register for innbyggerne sin digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Kunder har tilgang via Oppslagstjenesten for kontaktinformasjon.
 • Meldingsformidler: Kunder sitt grensesnitt mot posttjenesten. Meldingsformidler har ansvaret for å formidle post til innbygger, enten som digitale brev til digital postkasse (e-Boks eller Digipost), eller som papirbrev til innbygger sin postadresse.
 • Digital postkasse: Innbyggerne sitt grensesnitt mot posttjenesten. Digital postkasse har ansvaret for å tilgjengeliggjøre og oppbevare innbygger sine digitale brev fra det offentlige. Innbygger blir varslet på e-post eller SMS når han har mottatt brev i sin digitale postkasse, basert på kontaktinformasjon i KRR.
 • Utskrift- og forsendelsestjenesten (printtjenesten): Digital postkasse ivaretar innbyggere som ikke kan eller ønsker å motta offentlige brev digitalt, ved at det blir printet og sendt som papirbrev.
 • Varsling: Innbyggere får varsel på e-post fra sin valgte postkasseleverandør når de mottar brev fra det offentlige i sin digitale postkasse. Kunder kan også bestille utvidet varsling på SMS som en tilleggstjeneste.

Integrasjonsalternativer

Det finnes tre måter å knytte seg til digital postkasse på:

 • Kjøpe en ferdig utviklet modul til et standard fagsystem eller sak-/arkivsystem
 • Benytte integrasjonspunkt for eFormidling
 • Utvikle en egen integrasjon.