Hopp til hovudinnhald

Dette er digital postkasse

Digital postkasse gjer det enkelt å kommunisere digitalt med innbyggar, uavhengig av kva postkasse innbyggaren har valt.

Kvifor digital postkasse?

Ved bruk av digital postkasse til innbyggar har kundane fleire fordelar som gjer det enklare å kommunisere digitalt:

 • Alle brev til mottakarer kan sendast gjennom ein og same løysing, uavhengig av om mottakar har digital postkasse eller ikkje. Utskrifts- og forsendelsestjenesten tilbyr å skrive ut post på papir, konvoluttere og sende papirpost til mottakarar som ikkje kan eller ynskjer å motta posten digitalt.
 • Kontaktinformasjonen til innbyggar er oppdatert da den vert henta frå kontakt- og reservasjonsregisteret, der innbyggar sjølv vedlikeheld kontaktinformasjonen sin. Innbyggar blir også varsla via e-post eller på SMS når vedkommande har fått eit brev i si digitale postkasse.
 • Innbyggar vel sjølv postkasse, blant marknadsaktørene Digipost og e-Boks. Dette gjer at innbyggaren får posten tilsendt der h*n ønskjer.

Slik fungerar digital postkasse

fire hjørners modell - digital postkasse

Fellesløysinga består av sentrale komponentar (aktørar), foruten kunden (offentlege verksemder) og mottakarar (innbyggarar). Desse aktørane er:

 • Kontakt- og reservasjonsregister (KRR): Register for innbyggarane sin digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Kundar har tilgang via Oppslagstenesta for kontaktinformasjon.
 • Aksesspunkt: Aksesspunkt for bruk innan Peppol eGovernment kan kun leverast av ein godkjend Peppol Service Provider. Digdir har inngått avtale med ein aksesspunktleverandør/Service provider på vegne av alle offentlege verksemder. Offentlege verksemder som ønskjer å inngå avtale med andre aksesspunktleverandører/Service providere står fritt til dette.
 • Digital postkasse: Innbyggaren sitt grensesnitt mot posttenesta. Digital postkasse har ansvar for å tilgjengeliggjere og oppbevare innbyggar sine digitale brev frå det offentlege. Innbyggar blir varsla på e-post eller SMS når han har mottatt brev i si digitale postkasse, basert på kontaktinformasjon i KRR.
 • Utskrift- og forsendelsestenesta (printtenesta): Digital postkasse ivaretek mottakarar som ikkje kan eller ønskjer å motta offentlege brev digitalt, ved at det blir printa og sendt som papirbrev.
 • Varsling: Innbyggarar får varsel på e-post frå sin valde postkasseleverandør når dei mottar brev frå det offentlege i si digitale postkasse. Kundar kan også bestille utvida varsling på SMS som ein tilleggsteneste. Dei to postkasseleverandørane har litt ulik praksis for varslingane. Sjå detaljert oversikt.

Ulike meldingstyper

Postkasseleverandørene støtter ulike verdiøkende tjenester. En utvidelse er knyttet til ett dokument og tilfører en beriket visning i innbyggers postkasse. Nedenfor finner du eksempler på slike utvidelser.

Lenke utenfor brev

Meldingstypen lenke utenfor brev gjør det mulig for avsendere å inkludere en lenke i meldingen som ligger utenfor dokumentet innbyggeren har sendt. Meldingstypen legger til rette for at mottaker enkelt kan utføre ønsket handling ved å klikke på lenken.

Forsvaret har tatt i bruk denne funksjonen når de hvert år sender ut 14.000 innkallinger til førstegangstjenesten. Innkallingen må bekreftes av mottakeren. I dette brevet benytter de seg av funksjonen «lenke utenfor brev» som gir brukeren en sikker og enkel inngang til Forsvarets «Min side».

Bevis

Digitale bevis er et kostnadseffektivt og klimavennlig alternativ til fysiske plastkort eller utvikling av egne applikasjoner. Virksomheter som utsteder bevis, kan sende disse direkte til innbyggernes digitale postkasse for oppbevaring. Dette er praktisk fordi det bidrar til å samle viktig dokumentasjon og informasjon fra det offentlige på ett og samme sted. Med over 3 millioner digitale postkassebrukere vil en stor del av Norges befolkning kunne ta i bruk digitale bevis.

Statens vegvesen bruker funksjonaliteten for å utstede trafikalt grunnkursbevis som gir rett til å øvelseskjøre. Innbygger får enkelt og raskt tilgang til det digitale beviset gjennom appen til sin valgte postkasseleverandør.

Integrasjonsalternativ

Det finnes tre måtar å knytte seg til digital postkasse på:

 • Kjøpe ein ferdig utvikla modul til eit standard fagsystem eller sak-/arkivsystem
 • Bruke integrasjonspunkt for eFormidling
 • Utvikle ein eigen integrasjon.