Hopp til hovedinnhold

Forvaret har en viktig oppgave med å rekruttere det beste personellet til Norges forsvar. For å treffe sin målgruppe og dermed understøtte sitt oppdrag, benytter Forsvaret flere av de nasjonale fellesløsningene.

Slik bruker Forsvaret fellesløsningene

Fellesløsningene er viktige byggeklosser som benyttes i utvikling av offentlige digitale tjenester. En av løsningene Forsvaret bruker er Maskinporten. Løsningen sørger for sikker maskin-til-maskin kommunikasjon for deling av data mellom virksomheter. eFormidling er en annen løsning som brukes og som gir Forsvaret et enhetlig grensesnitt for å sende digital post til innbyggere og virksomheter. ID-porten sørger for sikker autentisering av brukere mot både Forsvarets «Min side»-løsning der vernepliktige og øvrig personell logger seg på, og andre tjenester som Forsvaret har.

Innsynsløsningen eInnsyn sørger for å tilfredsstille kravene til innsyn i henhold til Offentlighetsloven. For å ivareta en brukervennlig og godkjent løsning for elektronisk signatur i arbeidsavtalene som Forsvaret sender ut, bruker de signeringsløsningen eSignering.

For å treffe sikkert med SMS-utsendelser til vernepliktige og ansatte, benytter de Kontakt- og reservasjonsregisteret.

14.000 innkallinger i året

Sist, men ikke minst, bruker Forsvaret digital postkasse for en enkel kommunikasjon med innbyggerne, og å gi en sømløs overgang til Forsvarets «Min side». Et godt eksempel på bruk av digital postkasse er når Forsvaret hvert år sender ut 14.000 innkallinger til førstegangstjenesten. Denne innkallingen må bekreftes av mottakeren. I dette brevet benytter de seg av funksjonen «lenke utenfor brev» som gir brukeren en sikker og enkel inngang til Forsvarets «Min side».

Som innlogget bruker på «Min side» kan ungdom, soldater og annet personell utføre oppgaver, sende søknader og få tilpasset innhold basert på sin situasjon.

I Forsvaret er de fleste datasystemene på såkalt gradert nett. Via «Min side» tilgjengeliggjør Forsvaret innhold og selvbetjeningsløsninger utenfor gradert nett - der brukeren er. Forsvarets ambisjon med «Min side» på sikt, er at alle innbyggere skal kunne logge på og få avklart sin rolle i fred, krise og krig.

Viktig å få flere unge til å opprette digital postkasse

Forsvaret har flest utsendelser til personer mellom 17 og 20 år. I denne aldersgruppen er det relativt liten andel som har digital postkasse. Mange får derfor brevet om innkalling til førstegangstjeneste i Altinns meldingsboks. Funksjonen «lenke utenfor brev», som gir mottakeren en sømløs overgang til «Min side»-løsningen til Forsvaret, fungerer ikke på forsendelser som mottas i Altinn. Forsvaret må derfor legge lenken inn som klartekst i brevet.

Til tross for lav andel med digital postkasse i denne aldersgruppen, ser Forsvaret en bedring siden de startet i 2017. På det tidspunktet var det kun seks prosent av 17-åringene som hadde digital postkasse. Forsvaret setter derfor stor pris på alle bidrag som medfører at de yngre årsklassene oppretter seg en digital postkasse.

Økt andel innbyggere med digital postkasse kommer hele offentlig sektor til gode. Det offentlige når innbyggerne digitalt på en rask, trygg måte og kan spare det offentlige for store beløp. Innbygger på sin side får tilgang til posten sin når – og hvor hen vil, på en trygg og sikker måte.