Hopp til hovedinnhold

Varsling av innbyggere i Digital postkasse

En viktig funksjonalitet i Digital postkasse er varsling når innbygger har mottatt et brev. Begge postkasseleverandørane tilbyr både e-post og SMS-varsling, men det er litt variasjon i hvordan dette gjøres. Under følger en oversikt over hvilke varslingsrutiner de to leverandørene har.

E-postvarsel

 • E-postvarsel sendes døgnet rundt med faste intervall hver fjerde time (kl 03:00, 07:00, 11:00 osv.).
 • Digipost skiller mellom "Digipost varsler" og "avsenderbestilte varsler". "Digipost varsler" sendes kun til brukere som har valgt varsling i sin profil i Digipost, mens "avsenderbestilte varsler" sendes til alle som avsender har bestilt varsling til. Ved bruk av "avsenderbestilte varsler" kan avsender bestille påminnelses e-post etter ønsket tidspunkt.
 • "Digipost varsler" sendes til kontaktdata som er registrert hos Digipost. "Avsenderbestilte varsler" sendes til kontaktdata som hentet fra Digdirs Kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Alle e-postvarsel blir sendt med Digipost som avsender.
 • Varsler sendes kun dersom innbygger ikke har gjort seg kjent med brevet.
 • Digipost sender påminnelses e-post til innbyggere som har valgt ukentlig påminnelse i brukerinnstillingene 7 dager etter at brevet er sendt, dersom innbygger ikke har vært logget inn i Digipost i mellomtiden.

 • E-postvarsler sendes ut fortløpende mellom kl 07:00-23:00. Varsler i perioden kl 23:00-06:59 blir køet opp og sendt kl 07:00 påfølgende dag.
 • e-Boks skiller mellom "e-Boks varsler" og "avsenderbestilte varsler". "e-Boks varsler" sendes kun til brukere som har valgt varsling i sin profil i e-Boks, mens "avsenderbestilte varsler" sendes til alle som avsender har bestilt varsling til. Dersom avsender har bestilt varsel, sendes ikke «e-Boks varsler» i tillegg. Dette slik at det blir kun sendt ett varsel. Ved bruk av "avsenderbestilte varsler" kan avsender bestille påminnelses e-post etter ønsket tidspunkt.
 • "e-Boks varsler" sendes til kontaktdata som er registrert hos e-Boks. "Avsenderbestilte varsler" sendes til kontaktdata som hentet fra Digdirs Kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Alle e-postvarsel blir sendt med e-Boks som avsender.
 • Varsler sendes kun dersom innbygger ikke har gjort seg kjent med brevet.

SMS-varsel

Alle SMS-varsler har en egen kost. SMS-varsel må bestilles av avsender. Se oppdaterte priser på kostnader.

 • SMS-varsel med egendefinert innhold sendes så snart det er mulig når den er klar til utsending mellom kl 09:00 og 22:00.
 • Meldinger som er mottatt mellom kl 22:00 og 09:00, vil bli varslet kl 09:00 påfølgende dag.
 • Varsler sendes kun dersom innbygger ikke har gjort seg kjent med innholdet.
 • Alle SMS-varsel blir sendt med Digipost som avsender.

 • SMS-varsel sendes mellom kl 07:00-23:00. Innbygger kan selv velge å sette denne grensen til kl 21:00 i sin profil i e-Boks. SMS sendes fortløpende i tidsperioden.
 • Brev som er sendt mellom kl 23:00 - 07:00, vil bli varslet kl 07:00 påfølgende dag.
 • Varsler sendes kun dersom innbygger ikke har gjort seg kjent med brevet.
 • Alle SMS-varsel blir sendt med e-Boks som avsender.

Push-varsel

For innbyggere som har installert Digipost-appen på sin mobiltelefon og har aktivert pushvarsler for denne, sender Digipost pushvarsel når innbygger får en ny melding.

e-Boks har ikke pushvarsel i sin e-Boks mobilapp.