Hopp til hovedinnhold

Kostnadsmodell for digital postkasse

Kunden betaler for bruk av tjenesten, basert på antall sendte brev. Kunden dekker selv kostnader for tilpasninger av egne systemer for å ta i bruk digital postkasse.

Brukspris

Formidling av meldinger

Avsendervirksomhetene dekker brukskost pr forsendelse på kr 0,143 eks. mva. Dette er kostnad knytt til formidling av meldinger via hjørne 2 og 3. Disse vil fremgå som transaksjonskostnad hjørne 2 og transaksjonskostnad hjørne 3 i fakturaspesifikasjonen. Kommuner eller andre virksomheter som bruker KS Fiks vil kun bli fakturert for transaksjonskostnad hjørne 3 (0,073 eks. mva).

Levering og oppbevaring i postkassen

  • Brukspris for postkassene er en transaksjonspris basert på meldingsstørrelse (trappetrinn)
  • Avsendervirksomhetene betaler det som blir faktisk transaksjonspris pr trappetrinn pr avregningsperiode, dvs. den kost Digitaliseringsdirektoratet betaler til begge leverandørene til sammen, etter fradrag av evt. kvantumsrabatt, fordelt på samlet antall meldinger på trappetrinnet
  • Tabellen under viser maksimalpris pr trappetrinn – det er prisen fra den dyreste leverandøren pr trappetrinn som er oppgitt. Med snittpris og kvantumsrabatt vil faktisk pris ligge under dette:

Pris per 01.01.2023

Meldingsstørrelse

Maksimal brukspris ekskl. mva

Maksimal brukspris inkl. mva

Melding 0 - 0,1 MB

0,66

0,83

Melding 0,1 - 0,2 MB

0,90

1,12

Melding 0,2 - 0,3 MB

1,02

1,36

Melding 0,3 - 0,5 MB

1,86

2,32

Melding 0,5 - 1,0 MB

2,10

2,62

Melding 1,0 - 5,0 MB

Leverandør A: 5,75

Leverandør B: 3,78

Leverandør A: 7,19

Leverandør B: 4,72

Melding > 5 MB

Leverandør A:
5,75 + 1,92 ekstra pr MB


Leverandør B: 3,78

Leverandør A:
7,19 +2,02 ekstra pr MB


Leverandør B: 4,72

Utskrifts- og forsendelsestjenesten

Utskrifts- og forsendelse av brev er en tilleggstjeneste til digital postkasse. Bruk av tjenesten forutsetter at kunden benytter Digitaliseringsdirektoratet sin løsning for digital postkasse. Under finner dere pristabeller og eksempel.

Varer Pris inkl. mva
Arkpris 0,07
Konvolutt C5 0,28*
Konvolutt C4 0,78*
Konvolutt manuell pakking (mer enn 50 stk) 0,48

* Det har vært en prisøkning på 8 øre på C5 konvolutter, og nedgang på C4 fra 0,80 til 0,78.

Printing Pris inkl. mva
A4 trykk 0,07
Konvoluttering Pris inkl. mva
Per brev C5 0,06
Per ekstra A4 ark C5 0,03
Per vedlegg C5 0,03
Per brev C4 0,32
Per ekstra A4 ark C4 0,04
Per vedlegg C4 0,05
Manuell pakking Pris inkl. mva
Per pakke 41,25
Per ekstra A4 ark 0,003
Eksempel på pris
Arkpris 0,07 Konvolutt C5 0,28 A4 trykk 0,07 Konvoluttering 0,06 Pris 0,40*

* I tillegg kommer porto etter gjeldende portosatser fra Posten Norge.

Tillegg til brukspris

Innlogging via ID-porten

Innbygger skal logge inn i postkassen via ID-porten for å lese post for offentlige avsendere. Samlet innloggingskost til postkassene blir fordelt på avsendervirksomhetene i forhold til antall sendte brev. Innloggingskosten via ID-porten er avhengig av flere faktorer. Kostnad til fordeling for perioden 01.10.22 – 30.09.23 er estimert til kr 0,34 ekskl. mva. per innlogging.

Varsel pr. SMS

Avsendervirksomheten kan styre hvordan mottaker skal bli varslet om ny post i postkassen. Varsel pr e-post er kostnadsfritt. Om avsendervirksomheten bestemmer at varsling skal skje pr SMS gjelder følgende priser pr SMS melding:

Priser SMS Ekskl. mva Inkl. mva
Leverandør A 0,36 0,44
Leverandør B 0,48 0,60

Åpningskvittering

Avsendervirksomheten må betale særskilt forcåpningskvittering. Følgende priser gjelder pr kvittering:

Pr. åpningskvittering Ekskl. mva Inkl. mva
Leverandør A 0,13 0,44
Leverandør B 1,79 2,23

Fakturahåndtering

Postkasseleverandørene har ulike løsninger for innbyggers håndtering av faktura. Fordi EHF-formatet er en standard for sending av strukturert informasjon, kan informasjonen brukes videre. Digipost har løsningen Send til nettbank. Innbyggere som er kunde i bank som Digipost har avtale med, kan få sin mottatte faktura sendt til sitt forfallsregister. Dersom innbygger velger å gjøre dette, vil kostnaden for dette falle på kunden. Prisen for send til nettbank er kr 1,39 per transaksjon (inkl. mva).