Hopp til hovedinnhold

Utskrifts- og forsendelsetjenesten - gammel løsning

Posten Norge leverte tidligere Utskrifts- og forsendelsestjenesten til Digital postkasse. Noen kunder er fremdeles på denne løsningen, og her finner dere priser for utskrift og forsendelse.

Utskrift og forsendelse

Utskrift og forsendelse av brev på papir er en tilleggstjeneste til digital postkasse. Tjenesten leveres av Posten Norge AS. Bruk av utskrifts- og forsendelsestjenesten forutsetter at kunden benytter Digitaliseringsdirektoratets løsning for digital postkasse til innbyggere og kan gjøre oppslag i kontakt- og reservasjonsregisteret, se bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere, kapittel 1.

Kunden betaler for tilpasning av egne systemer for å ta i bruk utskrifts- og forsendelsestjenesten. I tillegg betaler kunden pr. brev som går til utskrift og forsendelse.

Prisene kan endres av Digitaliseringsdirektoratet, basert på justering av prisindeks ved hvert årsskifte. Det skal opplyses om prisendringer på samarbeidsportalen, minimum 1 måned før nye priser trer i kraft.

  • Tabellene nedenfor viser maksimalpriser
  • Det beregnes kvantumsrabatt i forhold til samlet volum som benytter utskrifts- og forsendelsestjenesten. Faktisk pris til kunden kan derfor bli noe lavere
  • Prisene i tabellene er inklusive kostnad per brev til meldingsformidlertjenesten (kr 0,16 ekskl. / 0,20 inkl. mva)
  • Porto kommer i tillegg. Porto vil variere med format og samlet innlevert kvantum per dag og blir beregnet i etterkant. Porto beregnes i h.h.t Brings til enhver tid gjeldende standardpriser

Det er inngått ny avtale for utskrift og forsendelse i digital postkasse. De nye prisene gjelder fra det tidspunktet virksomheten tar i bruk den nye avtalen i samband med overgang til ny transportinfrastruktur, senest 30. juni. Dere finner de nye prisene under "Nye priser for Utskrifts- og forsendelsestjenesten".

Priser vanlig utskrift

Tabellen nedenfor viser utskrift med eget forsideark med navn og adresse til mottaker.

Brevtype – størrelse og farge Grunnpris (konvolutt, meldingsformidler) Pris per ark med trykk på to sider
Ekskl. mva Inkl. mva Ekskl. mva Inkl. mva
Sort/hvitt C5 0,90 1,13 0,45 0,56
Sort/hvitt C4 1,93 2,42 0,45 0,56
Farge C5 1,43 1,79 0,93 1,17
Farge C4 2,46 3,04 0,93 1,17
Forsendelser på over 40 ark er for store til C4 konvolutter og pakkes manuelt i egnet emballasje. Pris per forsendelse 12 15
Mottak og makulering av returpost og melding til kunde 0,31 0,38

Et annet priseksempel:

Brevtype Sort/hvitt Farge
Ekskl. mva Inkl. mva Ekskl. mva Inkl. mva
Brev inntil to sider, C5 konvolutt 1,35 1,69 2,36 2,96
Brev på 8 sider, C5 konvolutt 2,70 3,37 5,15 6,47
Brev på 90 sider, C4 konvolutt 22,18 27,62 44,31 55,69