Hopp til hovudinnhald

Konsument - delegert til leverandør

I Maskinporten kan konsumentar delegera ein tildelt tilgang vidare til ein leverandør. Delegeringa skjer via Altinn Autorisasjon. Konsumenten og leverandøren må ha avtale som regulerar forholdet seg imellom. Følg stega nedanfor for å ta i bruk Maskinporten ved hjelp av ein leverandør.

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som konsument ved bruk av underleverandør.
Aktivitet Ansvarleg
1. Konsument inngår avtale med API-tilbydar Konsument
2. API-tilbydar gir tilgang Tilbydar
3. Konsument loggar inn i Altinn og delegerar tilgang til leverandør Konsument
4. Leverandør brukar eigen klient til å førespørja token på vegne av konsument (consumer_org) Leverandør