Konsument - delegert til leverandør

I Maskinporten kan konsumenter delegere en tildelt tilgang videre til en leverandør. Delegering skjer via Altinn Autorisasjon. Konsumenten og leverandøren må ha avtaler som regulerer forholdet seg imellom. Følg stegene nedenfor for å ta i bruk Maskinporten ved hjelp av en leverandør.

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som konsument ved bruk av underleverandør.
Aktivitet Ansvarlig
1. Konsument inngår avtale med API-tilbyder Konsument
2. API-tilbyder gir tilgang Tilbyder
3. Konsument logger inn i Altinn og delegerer tilgang til leverandør Konsument
4. Leverandør bruker egen klient til å forespørre token på vegne av konsument (consumer_org) Leverandør