Hopp til hovudinnhald

Tilbydar

Som tilbydar av data definerar de kva data konsumenten skal ha tilgang til, og korleis konsumenten kan bruke tilgangen og kven som kan bli konsument av det aktuelle API-et.

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som API-tilbyder
Illustrere Steg 1 av 4 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
1.1 Send inn skjema Innhenting av opplysningar for API Tilbydar - legg til ynskja prefix i skjema Tilbydar
1.2 Opprett tilgang til Samarbeidsportalen Digdir
1.3 Les og signer bruksvilkår
- Offentlige verksemder signerar Bruksvilkår for offentlege kundar
- Private verksemder signerar Bruksvilkår for private verksemder
- Private verksemder som og opptrer som leverandør til fleire offentlege verksemderr, skal i tillegg signera Bruksvilkår for leverandører
Tilbydar
1.4 Opprett prefix Digdir
Illustrere Steg 2 av 4 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
2.1 Person med rolle "hovedadministrator" i Altinn loggar inn på altinn.no og delegerar tilgang til "Selvbetjening av APIer hos Digdir" til den som skal opprette klientar. Tilbydar
2.2 Opprett scopes Tilbydar
2.3 Tildel tilgang til konsumenten sitt organisasjonsnummer Tilbydar
2.4 Informer konsumenter om at tilgang er delt Tilbydar
Illustrere Steg 3 av 4 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
3.1 API-tilbydar oppretter scope i MP og velg Altinn som delegeringskilde Tilbydar
3.2 API-tilbydar ber Altinn om tilgang til scopet "altinn:maskinporten/delegationschemes.write" Tilbydar
3.3 Altinn gir tilgang til kunde Altinn/Digdir
3.4 API-tilbydar opprettar MP-klient med tilgang til dette scopet Tilbydar
3.5 API-tilbydar opprettar ressursen med POST kall til Altinn sitt API endepunkt Tilbydar
3.6 API-tilbydar gir tilgang til konsumenter sine organisasjonsnummer Tilbydar
3.7 API-tilbydar informerar konsumenter om at tilgangen er delt Tilbydar
Illustrere Steg 4 av 4 for å ta i bruk løysinga
Aktivitet Ansvarleg
4.1 Registrer og vedlikehold varslingspunkt Tilbydar
4.2 Registrer og vedlikehold fakturainformasjon Tilbydar