Hopp til hovudinnhald

Konsument

API-konsument - Nedanfor har me samla alle aktivitetar i prosessen for å ta i bruk Maskinporten som konsument. Bruk av Maskinporten er kostnadsfritt for konsumentar.

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som konsument
Steg 1 av 3 - Planlegging
Aktivitet Ansvarleg
1.1 Fyll ut og send informasjonsskjema til Digdir Konsument
1.2 Opprett tilgang til Samarbeidsportalen Digdir
1.3

Les og signer bruksvilkår
- Offentlege kundar signerar Bruksvilkår for offentlege kundar
- Private verksemder signerar Bruksvilkår for private verksemder
- Private verksemder som og opptrer som leverandør til fleire offentlege verksemder, skal i tillegg signera Bruksvilkår for leverandørar

Konsument
Steg 2 av 3 - Integrasjon og testing
Aktivitet Ansvarleg
2.1 Personen med rolla "hovedadministrator" i Altinn, loggar inn på Altinn.no og delegerar tilgang til "Selvbetjening av integrasjoner" til den som skal opprette klientar. Konsument
2.2 Opprett Maskinporten-integrasjon og legg til scopes Konsument
Steg 3 av 3 - Forvaltning
Aktivitet Ansvarleg
3.1 Registrer og vedlikehold varslingspunkt. Konsument