Konsument

API-konsument - Nedenfor har vi samlet alle aktiviteter i prosessen for å ta i bruk maskinporten som konsument

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som konsument
Steg 1 av 3 - Planlegging
Aktivitet Ansvarlig
1.1 Fyll ut og send informasjonsskjema til Digdir Konsument
1.2 Opprett tilgang til samarbeidsportalen Digdir
1.3

Les og signer bruksvilkår
- Offentlige virksomheter signerer Bruksvilkår for Digdirs digtale fellesløsninger
- Private virksomheter signerer Bruksvilkår for private virksomheter
- Private virksomheter som også opptrer som leverandør til flere offentlige virksomheter, skal i tillegg signere Bruksvilkår for leverandører

Konsument
Steg 2 av 3 - Integrasjon og testing
Aktivitet Ansvarlig
2.1 Personen med rollen "hovedadministrator" i Altinn, logger inn på altinn.no og delegerer tilgang til "Selvbetjening av integrasjoner" til den som skal opprette klienter Konsument
2.2 Opprett maskinporten-integrasjon og legg til scopes Konsument
Steg 3 av 3 - Forvaltning
Aktivitet Ansvarli
3.1 Registrer og vedlikehold varslingspunkt. Konsument