Veileder for fulltekstpublisering i eInnsyn

Dette er en praktisk rettet veileder for virksomhetsledere og prosjektledere som skal implementere eInnsyn i virksomheten.

Illustrasjon

Mer åpenhet og demokrati

Denne veilederen skal støtte virksomhetene i arbeidet med å ta i bruk eInnsyn med fulltekstpublisering.

Ved å følge framgangsmåten kan dere identifisere hvilke endringer dere må gjøre i roller og arbeidsprosesser, og hvordan dere kan jobbe med kultur for å lykkes med innføringen av eInnsyn. Fremgangsmåten er ordnet i fire faser.

Tenk stort og start smått. Om det virker overveldende å gå gjennom alle saksbehandlingsprosessene, start gjerne med én prosess, og ta de andre senere.

Lykke til!