Om Samarbeidsportalen

Samarbeidsportalen er den primære informasjons- og varslingskanalen fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) om samarbeidet rundt de digitale fellesløsningene. Digitaliseringsdirektoratet forvalter og drifter samarbeidsportalen.

Samarbeidsportalen inneholder oppdatert informasjon om fellesløsningene. Du finner løsningsinformasjon, teknisk dokumentasjon og stegvis guide for hvordan ta i bruk de ulike fellesløsningene, elektroniske bruksvilkår, statistikk for bruk og drift av fellesløsningene, teknisk dokumentasjon, utviklingsplaner osv.

Kunder som godtar bruksvilkår får tilgang til Min profil, som gir tilgang til selvbetjening og vedlikehold av virksomhetsinformasjon i våre systemer.

Kunden har ansvar for å holde listen over kontaktpunkter i egen virksomhet og annen påkrevd informasjon om egne tjenester oppdatert i Min profil. Spesielt viktig er varslingspunkt for kundens tjenester, da dette varslingspunktet vil motta varsler fra Digitaliseringsdirektoratet ved kritiske og alvorlige hendelser.

Kontakt

Servicedesk