Hopp til hovudinnhald

Digdir møter studentar

Torsdag og fredag er tilsette frå utviklingsseksjonen i Digdir på karrieredagane "ITxBergen". Digdir er ei av 47 verksemder som er på plass.

Bildesamling av stand

ITxBERGEN arrangerer karrieredagar for IT-studentar i bergensområdet, og er tidlegere kjent som echo karriere. Arrangementet vart gjennomført første gong i 2019, med stort oppmøte frå IT-studentar frå heile Bergen.

Det er frivillige studentar som står bak arrangementet som er støtta av Knowit, Sopra Steria og Sparebanken Vest.

Viktig arena

Det er viktig for Digdir å møte studentar for å bli kjende, og ikkje minst gjera Digdir kjent for dei. Digdir har hatt flotte dagar i Bergen og har møtt mange trivelige og dyktige studentar.