Hopp til hovudinnhald

Framsyn hjelper oss til å vere betre rusta for framtida, sjølv om utviklinga tar uventa retningar.

Utforsk framtida med strategisk framsyn

På Digdir.no finn du no ein omfattande innføring i strategisk framsyn. Framsyn innebærer å oppfatte, forstå og handle ut ifrå ulike framtidsscenarier basert på nåtidens trendar og data.

Det er dekka fleire metodar - som:

  • Drivkraftsanalyse: Identifiserar og analyserar krefter som påverkar framtida.
  • Scenarioutvikling: Utviklar ulike scenarier for å førebu organisasjonar på moglege framtidige hendingar.
  • Blindsonemetoden: avdekkar innovasjonsutfordringar ved å avdekke gapet mellom viktige drivkrefter og vår beredskap for å møte dei
  • Framtidspersonas: Fremtidspersonaen representerar målgruppa i det vidare arbeidet.

Ved å bruke desse metodane bistår vi organisasjonar med å identifisere muligheiter og utfordringar, slik at dei kan ta informerte beslutningar og tilpasse seg raskt til endringar. Du vil òg finne praktiske råd og skreddersydde tenester for implementering av framsyn i din organisasjon.