Hopp til hovedinnhold

Hvert år gjennomfører Utdanningsdirektoratet (Udir) Elevundersøkelsen, og nytt av året var at de benyttet Altinn Studio til undersøkelsen. Både Digdir og Udir er veldig fornøyd med samarbeidet.

30. januar 2024
Illustrasjon
Utdanningsdirektoratet

Elevundersøkelsen tar for seg spørsmål om blant annet trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte for lærere. Underøkelsen er obligatorisk for alle skoler å gjennomføre på 7. trinn, 10. trinn og vg1 på høsten. Det er frivillig å gjennomføre den på 5.-9. trinn og på vg2 og vg3.

Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen, og elevene skal ikke kunne identifiseres. I 2023 var det rundt 450 000 elever som svarte på undersøkelsen.

Godt samarbeid

Både Utdanningsdirektoratet og Digdir er veldig fornøyd med samarbeidet.

-Vi har jobbet smidig på begge sider. Vi har blitt hørt i hele prosessen, og våre behov og innspill har blitt tatt tak i. Vi hadde ukentlige standuper og tett dialog i hele fasen, sier Line Hjort Sørensen, produktieer for Elevundersøkelsen i Utdanningsdirektoratet.

Dette er også Ronny Birkeli i Digitaliseringsdirektoratet enig i.
- Det er veldig givende å delta i sånne gode samarbeid mellom offentlige virksomheter.

Dette har vært veldig gøy! Det har vært et godt eksempel på hvordan offentlige virksomheter kan få til ting sammen. Vi kommer til å ta med oss dette inn i samarbeid med andre offentlige virksomheter.

Større omfang i 2024

I år utvides også løsningen til å inkludere foreldreundersøkelsen i barnehage og lærlingundersøkelsen. Arbeidet med å pilotere årets utsending starter tidlig på våren, og alle undersøkelsene skal gjennomføres relativt samtidig på høsten.

Både Digtialiseringsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet ser frem til å fortsette det gode samarbeidet!