Hopp til hovedinnhold

I seks år har Elaine Svartis, som arbeider for Altinn servicedesk, holdt kurs om hvordan brukere kan delegere roller og tilganger i Altinn. Kurset arrangeres i regi av KS Agenda, og nå holdes det rundt 40 kurs i året.

02. april 2024

– Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for våre brukere, sier kursholder Elaine Svartis.

Kurset viser praktisk bruk av Altinn for kommuner og andre offentlige etater. Hensikten er å vise hvordan den klassiske hverdagsbruken skal fungere på en god og enkel måte.

– Det startet som fysiske kurs i 2018, og så ble de digitale i 2020 da pandemien kom. Vi arbeider nå med videreutvikling av kursene, sier Elaine.

Styrker og forstår Altinn

Prosjektleder Henrik Wright i KS Agenda forteller at kursene har vært svært populære over tid, både før og etter pandemien.

– Kurset ble tilpasset til et digitalt format under og etter koronapandemien til grupper på tre deltakere. Det gir en unik dynamikk ved å tilby skreddersydde kurs som møter deltakernes spesifikke behov, sier Henrik.

Deltakerne har uttrykt at kurset bidrar til å styrke og forstå Altinn. Tilbakemeldinger viser at kurset gir deltakerne nødvendige ferdigheter for å håndtere oppgaver i praksis. De får økt forståelse av hvordan Altinn kan brukes på best mulig måte i hverdagen.

– Vi synes dette samarbeidet er bra og gir også mulighet til å ha et viktig kurs som det er behov for i kommunene. Det er bra vi har tette bånd som gjør at vi kan forstå kommunenes behov og tilby kurs som kan skape gode løsninger for dem. Elaine er lett å komme i kontakt med, og hun tilbyr et relevant kurs for vår portefølje. Vi har også tillit til at kurset leverer høy pedagogisk kvalitet og at det tilpasses ved behov, sier Henrik.

Økende behov i tiden som kommer

Altinn er nå i full gang med et pågående moderniseringsløp. Det er mange årsaker til at det er nødvendig, men den viktigste er at teknologien Altinn er bygd på, er gått ut på dato. Innen juni 2026 skal dagens tjenester enten være reetablert på den nye plattformen, eller avviklet.

Behovet for kurs og opplæring på ny plattform er noe kundene allerede etterspør når Elaine holder kurs.

– Jeg merker at kundene ønsker mer informasjon om programmeringsgrensesnittene knyttet til nye Altinn, her må vi oppdatere kursinnholdet vårt fortløpende. Det er også et stort informasjonsbehov knyttet til de nye tilgangspakkene som kommer i Altinn 3, sier Elaine.

KS Agenda er klare på at de ser fram til det videre samarbeidet.

– Vi ser også fram til videre samarbeid nå som Altinn går inn i en ny tid, sier Henrik.

Trenger din bedrift grunnleggende kurs i Altinn?

Ta kontakt med servicedesk@altinn.no eller gå inn på KS-Agenda sine nettsider.