Hopp til hovudinnhald

Me har sett oss ned for å oppsummere den siste månaden, og sett på kva viktige aktivitetar som skjer i tida framover.

Den siste månaden har me mellom anna hatt 30 års markering for digitalt innsyn i Norge. Me har vore på Nokios der me hadde fleire spanande kurs og presentasjonar. I tillegg får du høyra meir om status for nye ID-porten.

Me har og sett på kva som skjer av arrangement og aktivitetar den neste månaden rundt fellesløysingane.

Kontakt

Servicedesk