Hopp til hovedinnhold

Det var en innholdsrik agenda med mye nytt som ble presentert i Altinn-kaffen torsdag 11. april. Om ikke du hadde anledning til å følge kaffen live, eller du ønsker å se den på nytt - kan du nå se opptaket.

16. april 2024

Demoer fra Brønnøysundregistrene og Finanstilsynet

Etter en kort statusoppdatering fra Altinn 3-prosjektet, fikk vi høre Brønnøysundregistrene fortelle om sin registerløsning - Register over reelle rettighetshavere med en tilhørende demo av innrapporteringsløsningen.

Finanstilsynet var en av de tjenesteeierne som tidlig i prosessen startet jobben med å migrere sine skjematjenester fra Altinn II over til Altinn studio. De presenterte støtteapplikasjoner og utviklerverktøy som de har utviklet i tiden de har jobbet med skjemaer i Altinn studio. De tok oss gjennom en reise fra en kravspekk er utarbeidet, til et produksjonsklart skjema er klart.

Det ble også gitt informasjon om design på nye tilgangspakker i Altinn autorisasjon som skal erstatter dagens roller. Deltakerne fikk også siste nytt om status på felles designsystem, status på Altinn studio etterfulgt av live demoer.

Ny innboks

Arbeidsflate er et nytt produkt som skal erstatte dagens innboks, og er det som vises for sluttbrukerne i sin dialog med det offentlige. Vi fikk høre status på utviklingsløpet, samt en god gjennomgang av brukerbehovet, hvordan de har jobbet fram mot en løsning, samt visning av hvordan løsningen vil se ut for innbygger.

Opptak tilgjengelig fram til 22. april

Opptaket vil ligge tilgjengelig ute på arrangementssiden fram til 22. april. Merk at opptaket ikke er tekstet.

Følg med på neste Altinn-kaffe 23. mai

Agendaen denne gangen var omfattende og tiden gikk fort. Derfor måtte vi utsette noen punkter til neste Altinn-kaffe. Dette inkluderte innlegg om meldings- og formidlingstjenesten, samt den nye Altinn-assistenten.

Kontakt

Roy Gunnar Horn

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 84 95 76