Hopp til hovudinnhald

No kan du søka om nye digitaliseringstiltak

Digdir skal i 2024 dele ut 140,6 millionar kroner til både små og mellomstore digitaliseringstiltak som er samfunnsøkonomisk lønsame. Søknadsfrist er innan 5. februar 2024.

Digdir forvaltar medfinansiseringsordninga for delfinanisering av samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak. Ordninga skal nå bredt ut og målet er at vi i Noreg skal gjennomføre fleire samfunsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak og realisere dei planlagde gevinstane.

Kort om medfinansieringsordningen