Brukerrådet 2021

Brukerrådet ble avholdt 28. og 29. september som et heldigitalt forum. Årets tema var «Fellesløsninger for enklere digital hverdag». Opptak fra sendingen ser du under her.

Velkommen til Brukarrådet!

Fellesløsninger for en enklere digital hverdag

De nasjonale fellesløsningene er viktige byggeklosser i arbeidet med å utvikle sammenhengende tjenester og realisere livshendelsene i den nasjonale digitaliseringsstrategien. På Brukerrådet 28.- 29. september ser vi nærmere på hvordan ID-porten, Altinn og andre fellesløsninger kan berike de sammenhengende tjenestene, bidra til økt informasjonssikkerhet, åpenhet og verdiskaping. Alt for å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor en enklere hverdag.

Torgeir Waterhouse skal lede oss gjennom konferansens første dag. Torgeir er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Dag 2 vil du få høre mer om de enkelte fellesløsningene - hva er kommet av ny funksjonalitet og hva er planlagt fremover. Vi skal trekke frem brukerhistorier fra virksomheter som vil dele sine erfaringer og hvordan de benytter fellesløsningene i sin tjenesteutvikling.

Vi har en spennende agenda og kan love gode debatter, innlegg og inspirerende brukerhistorier. Se program litt lengre ned.

Program

09:00 Velkommen Avdelingsdirektører Frode Danielsen og Cathrine Holten, Digdir starter med å ønske velkommen og gir en overordnet status på utviklingen i bruk av fellesløsninger.

Hva har digitaliseringen gjort med Norge? Vi setter søkelyset på de store gevinstene og endringene. Leif Skiftenes Flak, Professor og Leder for CeDiT – Centre for Digital Transformation Steffen Sutorius, Direktør, Digdir

Hvordan kan Digdir bidra til at vi sammen lykkes? Samtale med Digdirs ledelse der vi bruker tid på å diskutere hvilke virkemidler vi har for å realisere digitaliseringsstrategien og sammenhengende tjenester. Panelet utfordres av ​​​​Statsforvalterens fellestjenester, NAV og Digitale Helgeland. Frode Danielsen, avdelingsdirektør, Digdir Cath Holten, avdelingsdirektør, Digdir Grete Orderud, avdelingsdirektør, Digdir Knut Bjørgås, avdelingsdirektører i Digdir Margot Telnes, Direktør, ​​​​Statsforvalterens fellestjenester Jonas Slørdahl Skjærpe, IT Direktør, NAV Børge Toft, Kommunedirektør Alstahaug/Digitale Helgeland

Ca. 10:25 Pause

Ca. 10:40 Digitalt økosystem – hva er det og hvordan kan du nyttiggjøre deg av det? Panel med diskusjon om innholdet i økosystemet, hva det er og arbeidet med videreutviklingene av det. Helle Astrid Stedøy, Seniorrådgiver, Digdir Roger Schäffer, Fagdirektør digitalisering, FHI Maria Kumle, Prosjektleder, UNIT Geir Kristian Hansen, Fagansvarlig virksomhetsarkitektur, KS Tone Mjøs, Leder programkontoret DigiViken

Ca. 11:20 Pause

Ca 11:35 Digitaliseringsutfordringer i praksis - fra innsikt til forenkling for brukerne 100 historier om døden - hva fant vi ut av i innsiktsfasen i arbeidet med livshendelsen dødsfall og arv? Alise Kjelling, Designer, Digdir Camilla Falch, Forretningsutvikler, Digdir

Enkel, tilgjengelig og sikker pålogging til offentlig tjenester Hva er behovene og hvordan tenker Digdir å møte disse? Stig Hornes, Produktsjef, Digdir

Sammenhengende tjeneste i praksis – med Altinn 3 i samspill med andre felleskomponenter Hvordan kan Digdirs fellesløsninger brukes for å dekke behovene for en sammenhengende tjeneste. Lars Vegard Backmann, Produkteier for Altinn 3, Digdir

Settes sikkerhet og tillit under press når de digitale tjenestene blir flere og mer sammenhengende? Panelsamtale med Digdir, NAV og Skatt Heather Broomfield, Doktorgrads student UiO/Seniorrådgiver Digdir Espen Bago, Ansvarlig for Tilgang og Identitet, NAV Mona Skaret, Direktør utvikling, Skatteetaten

Universitetet i Agder deler sine erfaringer og gevinster i sitt digitaliseringsarbeid Oda Rønholt Nilsen, UiA

Inspirasjonsinnlegg Torgeir Waterhouse

Ca. 13:20 Slutt

09:00 Oppstart

eInnsyn – det handler om tillit! Åpenhet er en viktig grunnpilar i å sikre tillit til offentlig sektor. Hvordan bidrar vi til å beholde tillit i befolkningen og legge enda bedre tilrette for tilgang til offentlige dokument? Du vil få høre hvordan innbyggere, politikere og journalister ser nytten i eInnsyn, samt hvordan saksbehandlere i stat og kommune benytter løsningen. Vi får også siste nytt om utvikling av eInnsyn og hva som skjer videre.

Du møter blant annet: Inger Brokka de Ruiter, kommunepolitiker i Arendal kommune Ann-Helen Moum, digitaliseringssjef i Kristiansand kommune Tarjei Leer-Salvesen, journalist i Fædrelandsvennen Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør i Arkivverket Linda Gjeitanger, Arkivleder, Digdir Stein Magne Os, produktsjef for eInnsyn, Digdir

Ca. 10:05 Pause

Ca. 10:15 Fellesløsninger brukes mer og på stadig nye områder I denne bolken vil du se en rekke eksempler på bruk og lære mer om hvordan virksomhetene har tenkt.

Slik bygger du sammenhengende tjenester i Altinn 3 Vi viser hvordan vi i praksis har bygget en sammenhengende tjeneste, og diskuterer om ulike måter å få tjenestene til å henge sammen. Lars Vegard Backmann, Produkteier for Altinn 3, Digdir Rune Tømmerås Larsen, Teamarkitekt Altinn Tjenester og API, Digdir

Samspill mellom fellesløsninger Hvordan kan flest mulig innbyggere nås digitalt? Jon Håkon Odd og Andreas Rafaelsen, Seksjonssjefer i Digdir

eSignering - multidokument og signering på vegne av virksomhet Etterspurt funksjonalitet er på plass i eSignering og mer vil komme. Sindre Ramung, Seniorrådgiver Digdir

eFormidling og ny meldingsinfrastruktur for digital postkasse Johannes Hunderi, Produktsjef Digdir Ellen Marie Langen, Produktsjef Digdir Sture Førre, Seniorrådgiver, Digdir

Ca. 11:40 Pause

Ca. 11:50 ID-porten – hvor står vi og hvilken planer har vi for utviklingen? Presentasjon Stig Hornnes, Produktsjef for ID-porten

Digital identitet - nøkkelen til digitale tjenester. Hvilke ytre faktorer påvirker tillitstjenestene fremover? Panelsamtale Tor Alvik, Seniorrådgiver Digdir Stig Hornnes, Produktsjef for ID-porten Jørgen Bindingsbø, Seniorrådgiver Digdir Brynjel Johnsen, BITS Finnur Olafsson, UDI

Ca. 13:00 Oppsummering og takk for i dag!

Fakta om Brukerrådet

Brukerrådet for fellesløsningene avholdes en gang per år. Brukerrådet skal diskutere status, endringsønsker og videreutviklingsprosjekter for fellesløsningene, samt annet av relevans for kundenes bruk av fellesløsningene.

Konferansier

Torgeir Waterhouse
Grunnlegger og partner, Otte

Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.