Brukerrådet 2021

Brukerrådet avholdes 28. og 29. september som et heldigitalt forum. Årets tema er «Fellesløsninger for enklere digital hverdag».

Brukerrådet 28. - 29. september 2021 - Fellesløsninger for en enklere digital hverdag

Fellesløsninger for en enklere digital hverdag

De nasjonale fellesløsningene er viktige byggeklosser i arbeidet med å utvikle sammenhengende tjenester og realisere livshendelsene i den nasjonale digitaliseringsstrategien. På Brukerrådet 28.-29. september ser vi nærmere på hvordan ID-porten, Altinn og andre fellesløsninger kan berike de sammenhengende tjenestene, bidra til økt informasjonssikkerhet, åpenhet og verdiskaping. Alt for å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor en enklere hverdag.

Torgeir Waterhouse skal lede oss gjennom konferansens første dag. Torgeir er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Dag 2 vil du få høre mer om de enkelte fellesløsningene - hva er kommet av ny funksjonalitet og hva er planlagt fremover. Vi skal trekke frem brukerhistorier fra virksomheter som vil dele sine erfaringer og hvordan de benytter fellesløsningene i sin tjenesteutvikling.

Vi jobber med å utvikle programmet, men vi kan love spennende debatter, innlegg og inspirerende brukerhistorier.

Meld deg på i dag

Påmelding er gratis. Meld deg på lenken under her.

Fakta om Brukerrådet

Brukerrådet for fellesløsningene avholdes en gang per år. Brukerrådet skal diskutere status, endringsønsker og videreutviklingsprosjekter for fellesløsningene, samt annet av relevans for kundenes bruk av fellesløsningene.

Disse møter du

Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse

Grunnlegger og partner
Otte
Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.