Brukerrådet 2021

Brukerrådet avholdes 28. og 29. september som et heldigitalt forum. Årets tema er «Fellesløsninger for enklere digital hverdag».

Brukerrådet 28. - 29. september 2021 - Fellesløsninger for en enklere digital hverdag

Fellesløsninger for en enklere digital hverdag

De nasjonale fellesløsningene er viktige byggeklosser i arbeidet med å utvikle sammenhengende tjenester og realisere livshendelsene i den nasjonale digitaliseringsstrategien. På Brukerrådet 28.- 29. september ser vi nærmere på hvordan ID-porten, Altinn og andre fellesløsninger kan berike de sammenhengende tjenestene, bidra til økt informasjonssikkerhet, åpenhet og verdiskaping. Alt for å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor en enklere hverdag.

Torgeir Waterhouse skal lede oss gjennom konferansens første dag. Torgeir er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Dag 2 vil du få høre mer om de enkelte fellesløsningene - hva er kommet av ny funksjonalitet og hva er planlagt fremover. Vi skal trekke frem brukerhistorier fra virksomheter som vil dele sine erfaringer og hvordan de benytter fellesløsningene i sin tjenesteutvikling.

Vi jobber med å utvikle programmet, men vi kan love spennende debatter, innlegg og inspirerende brukerhistorier. Se foreløpig program litt lengre ned.

Meld deg på i dag

Påmelding er gratis. Meld deg på lenken under her.

Foreløpig program

09:00 Velkommen
Avdelingsdirektører Frode Danielsen og Cathrine Holten, Digdir starter med å ønske velkommen og gir en overordnet status på utviklingen i bruk av fellesløsninger. 

Hva har digitaliseringen gjort med Norge?
Vi setter søkelyset på de store gevinstene og endringene.

Hvordan kan DigDir bidra til at vi sammen lykkes?
Samtale med DigDirs ledelse der vi bruker tid på å diskutere hvilke virkemidler vi har for å realisere digitaliseringsstrategien og sammenhengende tjenester.

 Ca 10:00 Pause

Ca 10:20 Digitalt økosystem – hva er det og hvordan kan du nyttiggjøre deg av det? 
Samtale og innlegg.
Medvirkende: Helle Astrid Stedøy, Seniorrådgiver, Digdir

Hvordan jobbe med innsiktsfasen når du skal digitalisere 
Vi viser to prosjekter som har lagt bak seg et stor innsiktsarbeid. 

  • Dødsfall og arv
  • Klagesaksbehandling for økonomisk sosialhjelp     

Enkel, tilgjengelig og sikker pålogging til offentlig tjenester 
Hva er behovene og hvordan tenker Digdir å møte disse?
Medvirkende: Stig Hornes og Siv Aglen, Produktsjefer, Digdir   

Altinn 3.0 - så enkelt er det å bygge en sammenhengende tjeneste! Bli med å lær!
Medvirkende: Lars Vegard Backmann, Seniorrådgiver, Digdir

Settes sikkerhet og tillit under press når de digitale tjenestene blir flere og mer sammenhengende? 
Panelsamtale

Inspirasjonsinnlegg
Medvirkende: Torgeir Waterhouse  

Ca 13:00 Slutt 

09:00 Oppstart

eInnsyn – det handler om tillit! 
Åpenhet er en viktig grunnpilar i å sikre tillit til offentlig sektor. Hvordan bidrar vi til å beholde tillit i befolkningen og legge til rette for mer og lettere tilgjengelig åpenhet? Du vil få høre historier fra virksomheter som har tatt i bruk eInnsyn, men du vil også høre gravejournalisten fortelle hvordan de jobber, og hvorfor de gjør en viktig jobb for oss alle. 

Ca 10:10 Pause

Ca 10:20 Fellesløsninger brukes mer og på stadig nye områder
I denne bolken vil du se en rekke eksempler på bruk og lære mer om hvordan virksomhetene har tenkt. 

Sammenhengende tjenester i praksis
Vi viser hvordan vi har laget en sammenhengende tjeneste ved hjelp av Altinn 3.0 og de andre fellesløsningene.

Samhandlingsmønstre ved hjelp av meldingsutveksling – når er det relevant og hvordan tror vi det ser ut fremover? 
Panelsamtale

Ca 11:40 Pause

Ca 11:50 Tillitstjenester – hvor står vi og hvilken planer har vi for utviklingen? 
Presentasjon og samtale
Medvirkende: Stig Hornnes, Produktsjef for ID-porten og Siv Aglen, Produkteier for Altinn Autorisasjon, Digdir

Digital identitet - nøkkelen til digitale tjenester. Hvilke ytre faktorer påvirker tillitstjenestene fremover? 
Panelsamtale 

Ca 12:50 Oppsummering og takk for i dag!  

  
 

Fakta om Brukerrådet

Brukerrådet for fellesløsningene avholdes en gang per år. Brukerrådet skal diskutere status, endringsønsker og videreutviklingsprosjekter for fellesløsningene, samt annet av relevans for kundenes bruk av fellesløsningene.

Disse møter du

Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse

Grunnlegger og partner
Otte
Torgeir Waterhouse er tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og har tidligere jobbet i Forbrukerrådet. I dag jobber han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.