Digital innsats mot korona

Vi har vært gjennom et krevende år, og vi skulle alle vært pandemien foruten. Direktøren vår, Steffen Sutorius, er stolt over hva vi og alle våre kollegaer i offentlig og privat sektor har bidratt med i kampen mot virkningene av koronakrisen.

23. Mar 2021
Steffen Sutorius i Digitaliseringsbloggen

Dagen da Norge stengte ned

I Digitaliseringsbloggen forteller Steffen om hvordan overgangen for oss i direktoratet var, fra den planlagte kick-off'en som skulle være 12. mars 2020 til at vi alle i stedet ble sendt hjem på hjemmekontor.

I flere uker hadde vi forberedt et spennende program for et todagers kick-off på et hotell på Gardermoen. Vi skulle lansere vår nye visjon og våre nye verdier, og hele direktoratet skulle samles for første gang. I stedet ble dette dagen da Norge stengte helt ned. 

Steffen Sutorius

Viktigheten av fellesløsningene

Behovet for de digitale løsningene eksploderte i takt med utfordringene som kom. Ansatte hentet skjermer, kontorstoler og annet nødvendig utstyr og installerte seg på hjemmekontor. De neste månedene skulle vise hvor viktige de nasjonale fellesløsningene er for digitaliseringen av Norge – og for å håndtere det uforutsette.

Som leder var det fantastisk å oppleve hvordan ansatte sto på både tidlig og seint i kampen for å berge næringsliv og arbeidsplasser.

Steffen Sutorius