Digital postkasse har spart deg og meg 1 milliard kroner!

Digital postkasse til innbyggere ble lansert i 2015 og har hatt en jevn vekst i hele perioden. På sensommeren passerte vi 1 milliard kroner i sparte utgifter!

12. okt 2021

I tillegg til store besparelser på kroner og øre er det vesentlige gevinster på miljø, økt informasjonssikkerhet, mer effektiv saksgang, og ikke minst at det blir veldig mye enklere for innbyggerne!

Det er over 2,6 millioner innbyggere som mottar sine brev digitalt, og disse kan motta brev fra over 800 offentlige virksomheter.

Selv om det stadig utvikles flere avanserte og sammenhengende tjenester, er behovet for å sende post til innbyggerne i en sikker digital kanal stort. Det å kunne passere milliarden i besparelse ved bruk av løsningen er veldig gledelig!

Flere og flere brev går digitalt, og dette gjør at vi også fremover vil fortsette å spare samfunnet for store summer, samt gjøre det enklere for innbyggerne å motta, lese og ha oversikt over sine brev fra det offentlige.

Estimatet på 1 milliard kroner baserer seg på en portokostnad på 13 kroner, samt 4,04 kr for papir og materiell per forsendelse. Vi presiserer at grunnet usikre faktorer på kostnad, er dette kun bruttotall, og ikke nettogevinst.

Vil din virksomhet ta i bruk digital postkasse?