Digital postkasse til innbyggere 2021

Statistikk og nøkkeltal for Digital postkasse til innbyggere - året som gjekk.

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse gjer det enkelt å kommunisere digitalt med innbyggar. Tenesta er tid- og kostnadsbesparande (framfor å sende brev på papir). I august vart valkorta sendt digitalt, som visar godt att i tabellen.