Fellesløsningene - mer for mindre

Digitaliseringsdirektoratet har levert sin første årsrapport for det nye direktoratet. Det ble et år utenom det vanlige, og fellesløsningene våre spilte en sentral rolle i 2020.

27. Apr 2021

Spesielt år

Det første året til Digitaliseringsdirektoratet ble på ingen måte som planlagt, og planer og forutsetninger ble endret over natten. I stedet for å bygge en ny organisasjon slik vi hadde tenkt, måtte vi bli kjent med hverandre digitalt og levere nye løsninger raskere enn noensinne.

I 2020 viste vi verdien av digitalisering i praksis.

Norges digitale grunnmur

Det spesielle året 2020 har vist at fellesløsningene våre, sammen med andre nasjonale fellesløsninger og register, utgjør Norges digitale grunnmur.

Covid-19-pandemien demonstrerte viktigheten av å ha nasjonale fellesløsninger som sentrale byggeklosser når uventede ting skjer. Pandemien skapte behov for rask utvikling av nye tjenester. I løpet av kort tid ble fellesløsningene brukt til å utvikle en rekke tjenester, skjemaer og helt nye løsninger som MinID Passport.

Fellesløsningene viste virkelig sin verdi i 2020. Vi opplevde en voldsom vekst i trafikken fra mars 2020, og løsningene var et avgjørende fundament for rask utrulling av nye tjenester.

Steffen Sutorius, Direktør i Digdir