Forvaltning av fellesløysingane i sommar

Sommaren nærmar seg. Det betyr ferieavvikling og redusert bemanning på servicedesk.

 Illustrasjon 50

Lengre behandlingstid på henvendelsar

Forvaltning av fellesløysingane er tilgjengeleg gjennom heile sommaren, men grunna ferieavvikling vil det vere redusert bemanning. Det betyr at det vil bli lengre behandlingstid på bestilling av nye tjenester og endring av eksisterende tjenester.

Dette gjelder fra juni til august.

Kontortida i sommar (fram til 15. september) er 08:00 - 15:00.

Kontakt