Helt fullt webinar

Det ble stor oppslutning om webinaret som Buypass, Commfides og Digdir holdt denne uken, der tema var ny standard for virksomhetssertifikater.

Hensikten med webinaret var å informere om ny den nye standarden, og å nå frem til norske bedrifter og virksomheter med budskapet om å starte å planlegge innføring av den nye standarden raskt.

Fullt webinar - og enda litt til

Webinaret ble arrangert som et teams-møte hvor 300 deltakere kunne delta og stille spørsmål underveis. Uken før fristen for påmelding var maks antall deltakere nådd.

Opptaket ble derfor også lagt ut på samarbeidsportalen samtidig på samme tid, med mulighet for å stille spørsmål i skjema.

God erfaring med å lage webinar sammen

Det er flere fordeler med å gi felles informasjon i form av webinar. Deltakerne fikk sammenhengende informasjon fra de ulike aktørene samtidig. Spørsmålene ble besvart og deles med alle deltakere, uavhengig av hvem spørsmålet adresseres til.

Positive tilbakemeldinger

Deltakerne som har svart på tilbakemeldingsskjemaet gir webinaret god score, både innholdet og gjennomføringen.